(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
נלכדה כנופיית פורצים שפעלה בעיר

נלכדה כנופיית פורצים שפעלה בעיר

יחידה ארצית של המשטרה עקבה אחריהם במשך זמן רב • הם נעצרו "על חם" בעת פריצה לדירה במודיעין

בשבוע שעבר תפסו שוטרי יחידת אתג"ר של משטרת ישראל ארבעה חברי כנופייה בני מיעוטים שעסקו בפריצה בתחומי העיר.

זו אחת משרשרת תפיסות מוצלחות של כנופיות עברייניות שנחשפו ונתפסו במתחם העיר מודיעין וסביבתה בחודשים האחרונים, חלק גדול מהתפיסות כמו זו האחרונה מהשבוע שעבר נזקפו לזכות שוטרי אתג"ר.

האירוע התרחש ביום רביעי שעבר כאשר בלשי אתג"ר עסקו בפעילות מעקב אחרי חברי הכנופיה. המעקב, שנמשך לאורך זמן, היה חלק מאיסוף מידע מודיעיני על חשודים. במהלך המעקב הגיעו הפורצים למודיעין ופרצו לבית בעיר. הבלשים שעקבו אחר הפורצים חיכו לרגע האמת ואז תפסו את חברי הכנופיה "על חם" ובהפתעה גמורה. עד כדי כך הופתעו הפורצים שאפילו הנהג המסיע אותם שהמתין מחוץ לבית שבו עבדו הפורצים, לא הספיק להימלט בנסיעה ונעצר גם הוא.

אתג"ר היא היחידה לאיתור כלי רכב שפועלת במסגרת יחידת להב 433 והיא כפופה לאגף המודיעין במשטרה. היחידה הוקמה כדי להילחם בתופעת גניבות הרכב והמשחטות שפעלו גם בשטחים לפירוק רכבים גנובים. עם הירידה בהיקף גניבות הרכב הוטלו על היחידה גם משימות אחרות בתחום הפלילי והיא החלה לעסוק גם בלכידת פורצים ועבריינים אחרים. מטה היחידה נמצא בעיר לוד אולם פעילותה מתפרסת בכל הארץ כולל שטחי יהודה ושומרון ושטחי הרשות הפלסטינית, שלשם מועברים מרבית הרכבים הגנובים.

(new)מאוחדת באנר 2