(new)דיור מוגן 6.2.20
"בתחנת פאתי מודיעין נותרו 100 נוסעים למודיעין מרכז"

"בתחנת פאתי מודיעין נותרו 100 נוסעים למודיעין מרכז"

האתר YNET פרסם ידיעה לפי נרשם מספר הולך וגדל של מקרים בהם הרכבת לא עוצרת בתחנות המתוכננות, זאת כחלק מניסיון לשמור על "מדד דיוק" חיובי

חיכיתם בתחנה במודיעין והרכבת חלפה מבלי לעצור? אם חוויתם אירוע כזה ולא הבנתם מדוע, כעת מתבררת הסיבה לכך.

האתר YNET פרסם בחמישי שעבר ידיעה לפי נרשם מספר הולך וגדל של מקרים בהם הרכבת לא עוצרת בתחנות המתוכננות, זאת כחלק מניסיון לשמור על "מדד דיוק" חיובי לפיו נקבעים התמריצים שמקבלת רכבת ישראל מהמדינה. משרד התחבורה מנהל מול גורמי התחבורה הציבורית בארץ מערכת של "פרס-קנס", לפיה החברות השונות נקנסות או מקבלות תמריצים בהתאם לעמידתן ביעדים שנקבעו.

בידיעה הוצגו מסרונים והוראות מפורשות שנשלחו לנהגי הרכבות בידי מרכז הפיקוד של רכבת ישראל. אחד המסרונים שהוצגו נוגע לציבור הנוסעים במודיעין: "רכבת 163 תפסיק את נסיעתה בפאתי מודיעין, ותפעיל רכבת 118 עקב איחור מצטבר של חצי שעה לצורך שמירה על רמת הדיוק. בתחנת פאתי מודיעין נותרו 100 נוסעים למודיעין מרכז אך רכבת 118 תאסוף אותם ויהיה איחור של 30 דקות".

רכבת ישראל הגיבה לטענות YNET: "לעיתים, כשנוצר צורך ממשי, רשאי הפיקוד הרכבתי לקצר את מסלולה המתוכנן של רכבת, במטרה להקטין את הפגיעה בכלל הרשת, בהתאם לתפיסת ההפעלה האירופאית שמתמקדת ביציבות הרשת כולה. לרשת הרכבות תוכנית מובנית לכל קו. כעיקרון, אין סטייה מתוכנית זו, אלא בהחלטת הפיקוד במקרים ייחודיים המצדיקים זאת".

(new)עידן הפרזול 13.1.20