(new)ויקטורי
מנהלות חדשות לבתי הספר הכרמים ואבני חן

מנהלות חדשות לבתי הספר הכרמים ואבני חן

מנהל החינוך בעיריית מודיעין הודיע השבוע על כניסתן לתפקיד של עידית ניב ורוזי ברקוביץ, שיחליפו את המנהלים שיוצאים לגמלאות ולשנת שבתון

שתי מנהלות חדשות נבחרו לאחרונה לכהן בבתי הספר היסודיים הכרמים ואבני חן, כך הודיעו השבוע במנהל החינוך בעיריית מודיעין.

רוזי ברקוביץ' נבחרה לנהל את בית הספר כרמים, לאחר שהמנהל היוצא עותניאל גלילי הודיע על יציאתו לשנת שבתון. ברקוביץ' כיהנה בשורת תפקידים בבית הספר אלונים מזה כשש שנים, כאשר משנת 2017 שימשה בו כסגנית המנהלת. בעברה שימשה ברקוביץ' במשך כשלוש שנים גם כמנהלת כיתת לקויות למידה ובעיות התנהגות בבית הספר היובל בעיר. במהלך שנות עבודתה בבית הספר בתפקיד זה, זכה בית הספר בפרס החינוך בתחום שילוב וקידום תלמידים עם צרכים מיוחדים.

את אביבה לוי, מנהלת בית הספר אבני חן שפרשה לגימלאות, תחילף החל מהשנה הקרובה עידית ניב. ניב ניהלה במשך ארבע שנים את התיכון הצומח השש שנתי "אור" בצור הדסה, כשבמסגרת תפקידה ניהלה באופן שוטף את חטיבת הביניים והתיכון בתחומי הפדגוגיה, פיתוח מקצועי, הקמת מגמות והטמעת תכנים חברתיים-ערכיים. כמו כן, נבחרה לנהל תכנית פיתוח למנהלים של אבני ראשה, שמטרתה ליווי מנהלים להובלת תהליכי שינוי בביה"ס. קודם לכן ניהלה ניב במשך עשר שנים את ביה"ס היסודי אלון, שם הובילה את ביה"ס לשינוי משמעותי מבי"ס שהוגדר כתת משיג לבי"ס מצטיין בהישגים לימודים ובאקלים חינוכי מיטבי. ביה"ס זכה בתעודות הצטיינות מחוזיות והיה מועמד לפרס חינוך ארצי. בנוסף, כמנהלת ביה"ס, נבחרה ניב לתכנית מצוינות למנהלים, במסגרתה הנחתה מנהלים לתהליכי פיתוח פדגוגיים בבתי הספר. 

בעירייה ובמנהל החינוך בירכו את ברקוביץ' וניב על בחירתן לתפקיד וציינו כי מדובר בנשות חינוך איכותיות, מסורות ומקצועיות, שיהוו ללא ספק חלק משמעותי במערכת החינוך העירונית.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21