(new)ויקטורי
עמיחי זליג חובר למויש לוי לקראת הבחירות

עמיחי זליג חובר למויש לוי לקראת הבחירות

סגן ראש העירייה הודיע על חיזוק נוסף לרשימת "שחר עושים חינוך", מספר שבועות לאחר הצטרפותה של עדי מן

שלושה חודשים לפני הבחירות למועצת העירייה ומויש לוי ממשיך להתחזק. השבוע הודיע לוי על הצטרפותו לרשימת "שחר עושים חינוך" של עמיחי זליג.

זליג בן ה-42 (נשוי+4) הוא בעלי חברה לשירותי מחשוב בעסקים. בשנים האחרונות היה זליג מעורב בפעילות קהילתית-חברתית במספר תחומים. זליג היה ממקימי קהילת השחר בשכונת אבני חן לפני כ-12 שנים וכיהן כיו"ר הקהילה, הוא חבר בהנהגות ההורים בבתי הספר דרכי יהודה ואמי"ת בנות ופעיל בקבוצת "חיבור אבני חן", ששמה למה למטרה ליצור חיבור וקירוב בין תושביה הדתיים והחילוניים של השכונה. כמו כן היה זליג חבר בוועדת ההיגוי של פרויקט "אורים" להעצמת הזהות היהודית במודיעין וכן חבר במספר וועדות עירוניות.

כזכור, זליג הוא החיזוק השני שמציג לוי לקראת הבחירות, מספר שבועות לאחר ההודעה על הצטרפותה לרשימה של עדי מן, מי שהייתה יו"ר וועדי הגנים במודיעין ופעילה בפורום וועדי ההורים היישובים הארצי. על פי לוי, רשימת "שחר עושים חינוך" משקפת את ערכיו המציגים תושבים ממגזרים ומגדרים שונים הפועלים יחד למען תושבי העיר.

השבוע אמר לוי: "עמיחי הוא שחקן נשמה. הוא איש שהתחום הקהילתי מאוד מאוד חשוב לו, וזה תחום שמשלים באופן מיידי את כל מה שאני עוסק בו כבר הרבה מאוד שנים במועצת העיר. אחד הדברים שחסרים לנו היום בעיר, הוא החיבור בין תחומים שבעבר, מסיבות כאלה ואחרות נקבעו כנפרדים.  קהילה וחינוך הם בעצם תחום אחד. החינוך שזור בתוך הקהילה, והקהילה תומכת בפעילות החינוך. החיבור הזה בין התחומים פשוט מתבקש, וזה רק אחד מהשינויים שאני מתכוון לבצע במערכת. במשך 15 שנים הובלנו את מערכת החינוך למקום שבו היא מהמערכות המובילות במדינת ישראל. היום נפתחות הזדמנויות להובלת העיר למקומות חדשים ונוספים, באמצעות האנשים החדשים, שיש מאחוריהם רקורד של עשייה מוכחת שמצטרפים לרשימה. כמו שהוכחנו הצלחה מזהירה בחינוך, נוכיח הצלחה מזהירה בכל התחומים הנוספים שניגע בהם".
 

המצטרף החדש למפת הפוליטיקה העירונית אמר:  "חשוב מאד שאנשים טובים עם ערכים משולבים עם עשייה מוכחת יהיו בפוליטיקה. מויש הוא הדוגמה האידיאלית לזה. אני רואה את ההישגים הרבים שלו של "שחר עושים חינוך" לאורך שנים, ושם אני רוצה להיות. במקום הזה של עשייה למען העיר, בלי לוותר על ערכיות כאדם. לכן, אני מתחבר למויש, ויודע שכל מי שמחפש כמוני, אנשים ערכיים שיודעים לעשות, יתחבר אלינו בקלות".

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21