(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
ברביעי: השבתה נוספת של קווי הרכבת במודיעין

ברביעי: השבתה נוספת של קווי הרכבת במודיעין

תנועת הרכבות ממודיעין ואליה תושבת בימים רביעי וחמישי ותתחדש רק בראשון בבוקר • לצד מערך השאטלים לנתב"ג, טוענת העירייה כי דרשה ממשרד התחבורה תגבור מסיבי של מערך התחבורה הציבורית שמפעילה חברת קווים

רכבת ישראל ומשרד התחבורה הודיעו אתמול (שני) על השבתה נוספת של פעילות הרכבות במודיעין, כאשר בניגוד להשבתה בת שלושת השבועות הקודמת הפעם מדובר למעשה רק על יומיים.

הפסקת השירות תחל ברביעי הקרוב בשעה 21:00 ותסתיים ביום ראשון בשעה 04:00, כאשר ממילא אין פעילות רכבות בעיר בסופי השבוע מזה חודשים רבים.

במהלך הימים הנ"ל יהיו שתי תחנות הרכבת במודיעין סגורות, ובנוסף בלילה שבין יום ה' (26.7.18) (00:20) ליום א' (29.7.18) בשעה 04:45 יופסק השירות בתחנת נתב"ג.

כמו בהשבתה הקודמת גם הפעם תעמיד רכבת ישראל שאטלים עבור ציבור הנוסעים במודיעין. מערך ההיסעים יפעל ללא תשלום בלוח הזמנים הנ"ל: ביום רביעי הקרוב, מתחנת נתב"ג לתחנת מודיעין, בשעות 21:25, 22:25, 23:25, 00:15.

מתחנת מודיעין לתחנת נתב"ג ייצאו שאטלים בשעות: 21:20, 22:20, 23:20.

ביום חמישי יפעל המערך מתחנת נתב"ג לתחנת מודיעין החל מהשעה  06:25 ועד השעה  23:25,  אחת לחצי שעה ויסיים את פעילותו בשעה 00:15. בכיוון ההפוך, מתחת מודיעין לתחנת נתב"ג: החל מהשעה 05:20 ועד השעה 23:20 - אחת לחצי שעה.

בעיריית מודיעין טענו אתמול כי דרשו ממשרד התחבורה לתגבר את מערך האוטובוסים שמפעילה חברת קווים ממודיעין לאזור המרכז, באותה רמת תגבור שהקתיימה בשבוע האחרון להשבתה הקודמת. 

עיריית מודיעין קיץ מודיעינ