(new)ויקטורי
רפורמת רישוי עסקים יוצאת לדרך

רפורמת רישוי עסקים יוצאת לדרך

החל מ-2019 יקבלו שני שליש מהעסקים בעיר רישיון על פי תצהיר • הארכת רישיון לפאבים תהיה לשלוש שנים במקום שנה • למרכולים, בתי קפה ומסעדות – לעשר שנים במקום שלוש

רפורמת רישוי עסקים אושרה בוועדת הפנים של הכנסת, ביום שני 9.7. הרפורמה נושאת משמעויות רבות ורחבות לבעלי העסקים בעיר, מבחינת אופן קבלת הרישוי ומבחינת הארכת תוקפו של הרישוי. בסופו של דבר שני ההיבטים יובילו לצמצום הבירוקרטיה שכיום מורכבת יותר עבור בעלי העסקים ויקל על קבלת הרישיון.

על פי הרפורמה, שתיכנס לתוקף בתחילת ינואר 2019, שני שליש מהעסקים בעיר יקבלו רישיון על פי תצהיר. בקטגוריה זו נמנים עסקים רבים ובהם חנויות פרחים, קיוסקים ומקומות לשטיפת רכבים. לאחר התצהיר יינתנו על פי הרפורמה לרשות 21 ימים לבדוק אם העסק אינו נוגד את מדיניות רישוי העסקים שלה. במידה והרשות לא תגיב בפרק זמן זה או לחילופין תאשר את התצהיר, יקבל העסק רישיון באופן מיידי. במסלול השני, יקבלו רישיון על תנאי ל-180 יום עסקים כדוגמת מכוני יופי ומספרות. לאחר 180 יום יקבלו עסקים אלו רישיון קבוע, בתנאי שאינם מפרים את תנאי הרישיון.

כמו כן, תוקפם של הרישיונות יוארך בהתאם לסוג העסק. כך למשל,  פאבים שתוקף הרישיון ניתן להם לשנה, יקבלו הארכה לשלוש שנים. מרכולים, בתי קפה ומסעדות יוכלו ליהנות מרישיון של עשר שנים לעומת המצב כיום המאפשר להם רק שלוש שנים.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20