(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
כל 16 המצלמות ברעות לא פעלו בלילה שבו נרשמו 9 פריצות בשכונה

כל 16 המצלמות ברעות לא פעלו בלילה שבו נרשמו 9 פריצות בשכונה

הדבר נחשף בישיבה מיוחדת של ועד הרובע שאליה הוזמן גם ראש העירייה חיים ביבס • זה אמר לנוכחים: "אנחנו כבר מסבסדים אתכם. אם אתם רוצים – קחו את הטיפול בנושא על עצמכם"

בישיבה מיוחדת של ועד רובע מכבים רעות נחשף כי באחד מגלי הפריצות האחרונים ברעות (בו נפרצו תשעה בתים) – כל 16 מצלמות האבטחה ההיקפיות בשכונה לא פעלו. ראש העירייה חיים ביבס, שנכח בישיבה, שמע טענות קשות על מצב הביטחון האישי. ביבס אמר לנוכחים בפשטות: "אנחנו מסבסדים אתכם בנושא הביטחון. ספגנו 120 אלף שקלים. אם אתם רוצים - קחו את הטיפול בנושא עליכם".

בהקשר לאבטחת השכונות ברובע אמר ביבס: "בתפקידי כיו"ר השלטון המקומי נלחמתי בסוגיית היטל השמירה. החוק לא מתיר לנו להפעיל יותר את המחסומים בכניסה למכבים ולרעות. לאחר אימוץ תפיסת הביטחון לפי החלטות ועד הרובע יוצא לפי התחשיב שההוצאה השנתית לנושא האבטחה המיוחדת ברובע גבוהה. על פי התחשיב העירייה מממנת בכ-120 אלף שקל את האגרה המיוחדת שנגבית מהתושבים ברובע בכל שנה. אני מוכן להעביר לוועד הרובע את הניהול התקציבי המלא של אגרת השמירה ושהתושבים ינהלו הכל בעצמם. יש גם דברים שהגיעו לידי אבסורד, כמו תושבים שביקשו לשמור על הבית שלהם כשהם בחו"ל. איבדנו פרופורציה".

עמרי תמיר מרעות סיפר: "פרצו לי לבית פעמיים, לאחי פרצו ולשכני ברחוב שוהם. הפריצות תועדו והעברנו למשטרה ולעירייה. למדנו שהמצלמות והמכשור במחסומים לא עבד. אין שת"פ בין גורמי העירייה והמשטרה. גם במחלקת הביטחון ובוועד בטוחים שהתושבים אשמים. לקחנו תמונות מהשכנים ואיתרנו את הרכב הגנוב. הקמנו צוות אנשי מקצוע שייבדקו את תפיסת הביטחון. אנחנו מרגישים שאין כאן ביטחון".

שמוליק כהן  מנהל אגף הביטחון בעירייה, אמר: "תפיסת ההפעלה כאן נבנתה בשיתוף הרובע. המצלמות בכניסות הוצבו עפ"י כל הסיכומים. נקבע שהם רק מתעדות רכבים. אנחנו לא משטרה. התפיסה אמרה שאנחנו נצלם ואם המשטרה תרצה היא תוכל לפענח את המקרה.  תפיסת הביטחון מבוססת על שיטת מעגלי אבטחה, לא רק על הניידות, אלא בשת"פ עם משטרת מודיעין. הוגדר שהאבטחה תהייה ניידת ע"י סיורים וניידות". בהתייחסו לאירוע שבו לא עבדו המצלמות הודה בכך כהן: "הייתה תקלה במצלמות. בדרך כלל הן עובדות".

סגן מפקד תחנת מודיעין, רפ"ק זיו אלנתן, הוסיף: "המצב כאן לא בדיוק כפי שמוצג. אני מכיר את התחושות של אלה שפרצו להם לבתים. תושבי הכפרים מסביב חיים חיי פשע. הוצגו כאן נתונים לא מדויקים. ישנה ירידה במימדי הפשע בשנת 2018 מול שנת 2011 והיא מגמתית. אגב הירידות דרסטיות בכל הארץ".

עיריית מודיעין קיץ מודיעינ