(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
בלשי הפסולת

בלשי הפסולת

שיתוף פעולה בין עיריות מודיעין ורמלה הביא לגילוי קבלן בניין ששיפץ דירה ברמלה והשליך את הפסולת כאן, כולל אזבסט • סה"כ הקנסות ששילם – 6,500 שקל

במבצע מורכב הצליחו פקחי עיריית מודיעין ביחד עם פקחי עיריית רמלה לאתר קבלן שיפוצים ששיפץ דירה ברמלה אבל בחר להשליך את פסולת הבניין דווקא במודיעין.

זה החל בעוד בוקר שגרתי שבו הגיעו אנשי הפיקוח העירוני ש מודיעין לגבעת שרון שלצד כביש 431 לאחר שהוזעקו למקום באמצעות המוקד העירוני. הפקחים גילה באתר פסולת בניין שהושלכה שם. במקום התגלו שש ערימות מפוזרות של פסולת בניין, כולל אזבסט.

בחיפוש מקיף לאיתור מקור הפסולת נמצא קצה חוט שהוביל לבית מגורים ברמלה. לצורך בירור הכתובת יצרו פקחי מודיעין קשר עם עמיתיהם ממחלקת הפיקוח ברמלה והשיטור והפיקוח העירוני. אלה בדקו את העניין וגילו כי בכתובת המדוברת נמכרה דירה והחלו בה שיפוצים.

החקירה נכנסה לשלב מתקדם ואנשי הפיקוח העירוני גילו כי בעל הדירה שמכר, הציג פסולת זהה לפסולת שנמצאה בשטח וכן בוצעה בדיקה בבית המשופץ. לבסוף הגיעו אנשי הפיקוח העירוני יחד עם אנשי הפיקוח מעיריית רמלה לקבלן המבצע שזיהה והודה שהפסולת שהושלכה היא הפסולת מהשיפוץ שעשה.

אנשי הפיקוח הורו לקבלן לפנות את הפסולת אותה יש להטמין כחוק באתר הטמנה. כמו כן נאלץ הקבלן  לשלם קנס על פינוי האזבסט במקום. בשל העובדה כי מדובר בחומר מסוכן, פינויו של האזבסט מצריך טיפול על ידי קבלן מורשה ולאחר אישורים בהם אישור המשרד לאיכות הסביבה ודבר זה צפוי לקרות בשבועיים הקרובים. בנוסף קיבל הקבלן קנס לפי חוק שמירת ניקיון, השלכת חומרי בנייה וחומר מסוכן באתר רגיש. סך הכל מסתכמים תשלומי הקנסות ב-6,500 שקלים. בעירייה ציינו כי "הסיפור יכול היה להסתיים ב-900 שקלים בלבד, לו היה הקבלן מטמין את הפסולת כנדרש ועל פי חוק".

(new)מאוחדת באנר 2