(new)ויקטורי
העירייה תקים בעצמה את מבנה המכללה במרכז העיר

העירייה תקים בעצמה את מבנה המכללה במרכז העיר

גם לאחר הורדת המחיר מצד רשות מקרקעי ישראל, אף יזם לא התעניין בהרמת הפרוייקט על מגרש 202 בשלמותו • העירייה החליטה לנצל את הורדת המחיר וכבר תיקצבה 50 מיליון שקל להקמת השלד • לקראת סוף השנה יפורסם המכרז שיציע למכללה קיימת להתאים את המבנה לצרכיה ולעבור למודיעין • עלות זו, המוערכת ב-30 מיליון שקל, תקוזז משכר הדירה שתשלם המכללה לעירייה במשך עשר השנים הראשונות

לאחר ארבע שנים של ניסיונות חוזרים ונשנים (שנכשלו) לשווק את מגרש 202 שבמרכז העיר מול תחנת הרכבת "מודיעין מרכז", מגרש שנועד להקמת מוסד אקדמי בעיר, מסר השבוע ראש העירייה חיים ביבס כי "בעוד כשלושה חודשים תפרסם העירייה את המכרז להקמת המכללה האקדמית החדשה בעיר".

האם אתם מחכים ליזם שגם יקים את המבנה?

"לא. העירייה כבר תיקצבה את חלקה בפרוייקט בסך של חמישים מיליון שקל. אנחנו נקים בעצמנו את המבנה של המכללה".

בכך הסתיים הליך ממושך שבמרכזו פעלה ועדה מיוחדת מטעם העירייה, שבה היו חברים חברת המועצה ומחזיקת התיק להשכלה גבוהה הילה בן אליעזר, שתמשיך לקדם את הפרוייקט בקדנציה הבאה, המנכ"ל יורם כרמון, המשנה למנכ"ל גיא עידו, היועצת המשפטית דנה טוכלר חפץ וגזבר העירייה רם סידיס.

מדובר בהקמת מבנה המיועד למוסד אקדמי שיוקם בשטח של כ-8,000 מ"ר, כשההשקעה המלאה הנדרשת מגיעה לכ-80 מיליון שקלים (כלומר – העירייה לא תוכל לשאת לבדה בהוצאות הבנייה). המוסד האקדמי שייבחר יהיה מוכר על ידי המל"ג והוא יעבור באופן מלא לפעול במודיעין.

מבין שלוש האפשרויות שהוצגו בפני חברי הוועדה נבחר מתווה שעל פיו העירייה תקצה את המגרש ותקים באמצעות החברה הכלכלית (או מינהלת אופק) את מעטפת המבנה השלד והתשתיות. כאמור - חלק זה של ההשקעה מוערך בכ-50 מיליון שקל, שכבר סומנו בתקציב העירייה. המוסד האקדמי שייבחר במכרז וייכנס למתחם ישלים את עבודות הבינוי הפנימיות ואת התאמת המבנה לצרכיו בהשקעה של כ-30 מיליון שקלים נוספים.

מבחינה משפטית העירייה תהיה בעלת הנכס והמוסד האקדמי יחכור מהעירייה את המקום ל-25 שנים, ולאחריהן אפשרות של עשר שנים ועוד עשר שנים. בסה"כ - 45 שנים, שהיא התקופה המקסימלית בחוק.

כדי לעודד גופים אקדמיים להגיע לעיר תקזז העירייה משכר הדירה שישולם לה את 30 מיליוני השקלים שהמוסד האקדמי ישקיע להתאמת המבנה לצרכיו. למעשה, מתוך התקופה המקסימלית של 45 שנות חכירה תשלם המכללה לעיר שכר דירה במשך עשרים שנים בלבד.

"המכללה תהיה אחד ממנועי הצמיחה החזקים של העיר אני משוכנע שנוכל למשוך מוסד אקדמי מוכר ואיכותי הנדרש לעירנו ולביסוסה כאחת הערים המובילות והמרכזיות בישראל", אמר ביבס.

הילה בן אליעזר הוסיפה: "מוסד להשכלה גבוהה הוא צורך חיוני שחסר בעיר. בנוסף, מוסד אקדמי יאפשר לצעירים שלנו ללמוד בעיר והוא צפוי למשוך למודיעין מאות רבות של צעירים וסטודנטים ולהשפיע על המרקם הדמוגרפי של העיר".

פעמיים בשנים האחרונות פירסמה רשות מקרקעי ישראל מכרזים לשיווק מגרש 202 לגוף אקדמי אבל שום מוסד אקדמי או יזם לא ניגשו למכרזים. הסיבה היתה נעוצה במחירי הקרקע הגבוהים שדרשה רשות מקרקעי ישראל שהרתיעה יזמים פוטנציאלים. רק לאחר שהמינהל קיצץ את מחיר הקרקע בעשרות אחוזים החליט ביבס לנצל את זכותה של העירייה לקחת על עצמה את הפרוייקט וכך תשקיע העיר מודיעין בעצמה את מרבית הכסף בהקמת המכללה העירונית.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20