(new)ויקטורי
חוק התהום

חוק התהום

חוק הלאום הוא בושה וחרפה למי שחי כאן וממלא את חובותיו למדינה • האם בימים שהדרום בוער והצפון עלול להתלקח בכל רגע זה מה שחסר לנו?

מכירים את המשפט: אבן שטיפש זורק לים וכו'? זה בדיוק מה שקורה עם חוק הלאום. אנחנו חיים בשלום עם מגילת העצמאות שנוסחה בקפידה ונתנה מענה לכל המיעוטים שחיים בינינו אז מי לעזאזל הגה והוציא לפועל את חוק הלאום? חוק שזורע פירוד ומחלוקת בעם.

האם בימים שהדרום בוער והצפון עלול להתלקח בכל רגע זה מה שחסר לנו? מי צריך לפתוח את השאלה מי מאזרחי המדינה שווה יותר מהאחר? צריך להיות טיפש ואימבציל גם יחד כדי להתעסק בזה. זו הייתה חזית שקטה מדוע להבעיר גם אותה?

האם על כך צריך הרמטכ"ל שלא לומר ראש הממשלה להשחית זמן במקום להתמודד עם שלל הבעיות שגם כך גם מונחות על כתפיהם?

הרוב המכריע של העם סבור שיש להשאיר את המצב כפי שהיה. נראה שריח הבחירות הקרבות העביר את הימין על דעתו. קודם שקיבלו את החוק היה צריך לארגן לח"כים התומכים בו סיור בבית הקברות בבית ג'אן, הכפר הדרוזי שעשרות מבניו נפלו על הגנת המולדת.

אנחנו כרתנו עם העדה הדרוזית ברית דמים. ברית אחים שהוכיחה עצמה מאז קום המדינה. הדרוזים מצידם מילאו את ההסכם עם המדינה במלואו. אנחנו היהודים זייפנו עם חוק הלאום.

טוב יעשה נתניהו וחבר טפשיו שתמכו בחוק אם יחזרו בהם מהחוק ויפה שעה אחת קודם. חוק הלאום הוא בושה וחרפה למי שחי כאן וממלא את חובותיו למדינה. הדרוזים הם אזרחים למופת. הם אינם גייס חמישי ובעיני הרוב המוחלט של העם הם נתפסים כחלק בלתי נפרד מהעם והמדינה. חוק הלאום הוא בגידה בוטה בעדה הדרוזית.

לי אין ספק שבסופו של יום לא תיפול שערה מראשה של העדה הדרוזית וזכויותיה יישמרו במלואם לכן כל מעשה של צעירים דרוזים לפרוש מהשירות הצבאי או להודיע כי אין בכוונתם להתגייס פוגע במרקם היחסים המושלם בין העדה לשאר אזרחי המדינה. לאחיי הדרוזים אני אומר: הסבלנות מרה אך משתלמת.

חכו. זה יגמר טוב. בטוח!

(new)שלומי תבלינים 18.5.20