(new)ויקטורי
מהערב: תנועת הרכבות תסתיים ב-20:00

מהערב: תנועת הרכבות תסתיים ב-20:00

בנוסף לצמצום הקווים בשל סגירת אחת המסילות לתל אביב, הודיעה השבוע הנהלת רכבת ישראל על צמצום פעילותה עד סוף החודש

הנהלת רכבת ישראל פרסמה אתמול הודעה לציבור הנוסעים, לפיה ייסגרו תחנות הרכבת במודיעין בשעות הערב כבר בשעה 20:00, זאת החל מהיום (שני) ועד לסוף החודש (30/8). תנועת הרכבות תחודש מדי בוקר בשעה 05:00. 

רכבת ישראל תעמיד גם הפעם לרשות ציבור הנוסעים שאטלים ללא עלות: 

בימים א'-ה' - מתחנת מודיעין מרכז, דרך תחנת פאתי מודיעין לתחנת נתב"ג: 19:48, 20:20, 21:20, 22:20, 23:20.

מתחנת נתב"ג, דרך תחנת פאתי מודיעין לתחנת מודיעין מרכז: 19:55, 20:25, 20:55, 22:05, 23:05, 00:15.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21