(new)ויקטורי
לרווחת הכלבים

לרווחת הכלבים

פארק כלבים גדול וחדש מוקם בימים אלה בשדרות יצחק רבין בעיר ויהיה התשיעי במודיעין

בימים אלו, מוקמת גינת כלבים חדשה בעיר כחלק מעבודות הפיתוח שמבצעת חכ"ל בשדרות יצחק רבין- שדרות החשמונאים - כביש 431. גודלה של הגינה כ-800 מ"ר, ויותקנו בה ברזיית מים, ספסלי ישיבה, עצי נוי ומתקני משחק מעץ המיועדים לכלבים וכמובן שהיא תהיה מגודרת. גינה זו תשמש את תושבי שכונות הציפורים ומשואה והעבודות צפויות להסתיים בעוד מספר חודשים.

גינה זו מצטרפת לשמונה גינות כלבים שכבר קיימות בעיר, כשהאחרונה שבהן נפתחה לפני מספר חודשים בעמק חרוד ומשמשת את הכלבים של תושבי שכונת הכרמים. הקמת גינות הכלבים הינה חלק מתכנית האב העירונית להקמת גינות כלבים לכל שכונה בעיר. כזכור תכנית זו נבנתה בשיתוף פעולה של העירייה יחד עם תושבי העיר, בעלי הכלבים, והותאמה לצרכיהם.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20