(new)ויקטורי
איזה גופים רשאים לתת הלוואה?

איזה גופים רשאים לתת הלוואה?

כל גוף בישראל שחפץ בכך יכול להציע הלוואה פרטית במסלול חוץ בנקאי והתוצאה היא תחרות בין גופים וחברות. במאמר הבא נרחיב על כך ונביא טיפים לבחירה נכונה של הלוואה משתלמת

הלוואה היא כלי מימון יעיל שבו אנשים פרטיים ובעלי עסקים יכולים להשתמש לצרכים מגוונים. כיום מקובל להשתמש במקורות מימון מן הסוג הזה להתמודדות עם הוצאות שוטפות ובלתי צפויות, לכיסוי חריגת יתר בחשבון העובר ושב של הבנק ועוד. בנוסף, ביקוש להלוואות משפר את התנאים שאותם הלקוחות יכולים לקבל ומפחית הוצאות ריבית והחזרים.

באופן עקרוני, כל גוף בישראל שרוצה בכך יכול להציע הלוואה פרטית. עם זאת, ישנם תחומים שמפוקחים על ידי המדינה ותחומים שבהם המדינה לא מפקחת ולכן אין גם נתונים מדויקים על הסכומים, התנאים והלווים. מבחינת לקוחות הקצה, הדגש צריך להיות על היכרות עם ההבדלים בין הלוואות חוץ בנקאיות והלוואות בנקיות לצורך שיפור התנאים.

סוגי הלוואות שאפשר לקבל בישראל

רוב ההלוואות בישראל ניתנות על ידי הבנקים, בסכום שמגיע לפי הערכות למעל 115 מיליארד שקל. ההלוואות של הבנקים הן כמובן תחת פיקוח והיתרון מבחינת הלווה הוא תנאים נוחים. מנגד, החיסרון של הלוואה בנקאית בא לידי ביטוי בשעבוד של חשבון הבנק, בדרישה להעמדת ערבים ובטחונות ובתהליך יחסית ארוך עד שהכסף מגיע ללקוח.

המגזר השני בגודלו שמעניק הלוואות כולל גופי הלוואה פרטיים. אלו גופים שמתמחים בהלוואות חוץ בנקאיות בלבד, כאשר גם בסקטור הזה קיימת הבחנה בין מגזר מפוקח ובלתי מפוקח. במגזר הלא מפוקח ישנן הלוואות בסדר גודל של 20-30 מיליארד ש"ח שמחולקים בין עשרות גופי הלוואה פרטיים. מנגד, במגזר המפוקח שכולל את חברות האשראי והגופים המוסדיים כמו חברות ביטוח יש עוד כ-10-11 מיליארד ש"ח בהלוואות.

המגזר השלישי שדרכו ניתן לקבל הלוואה כולל חברות מימון שמתמחות גם הן בהלוואות חוץ בנקאיות. ההבדל הוא שלא מדובר בגופי הלוואה פרטיים אלא בחברות ציבוריות, אך גם בהן אין פיקוח של המדינה. לבסוף, יש גם אפשרות לקחת הלוואות חוקיות לגמרי במסלול חוץ בנקאי דרך גופים בשוק האפור.

איך בוחרים הלוואה?

הגובה של הריבית יכול לשמש כאינדיקציה מצוינת לאטרקטיביות של הלוואה ומימון, בנקאי או חוץ בנקאי כאחד. בעזרת השוואה בין הלוואות לפי גובה הריבית אפשר להעריך עד כמה מדובר בעסקה משתלמת ומה יהיה גובה ההחזר החודשי. עם זאת, יש עוד כמה פרמטרים שצריך להתייחס אליהם על מנת לבחור את ההלוואה הנכונה ביותר.

הלוואה מוצלחת היא כזו שמתאימה להכנסות של הלווה וליכולת הפיננסית שלו. אין הלוואה אחת שמתאימה לכולם וחשוב לבחון כל מקרה לגופו, כמו גם לקרוא את האותיות הקטנות בגין קנסות על פירעון מוקדם. לבסוף, ניתן להתייעץ עם אנשי מקצוע ולהשוות בין הצעות קונקרטיות בלבד.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20