(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
נח... נח... נוחי

נח... נח... נוחי

אם מישהו היה לוחש לאוזנו של דנקנר שבעוד מספר שנים כל העושר והעוצמה הזאת לא יהיו שלו והוא יישלח לשלוש שנים בכלא הוא היה בז לו ושולח אותו לדרכו

עד לפני שנים ספורות נוחי דנקנר היה חלומו של כל צעיר ישראלי. נוחי נתפס כמלח הארץ. יפה. חכם, ישר והגון. הבוקר החמיר בית המשפט העליון את עונשו ושלח אותו לשלוש שנות מאסר. הוא הורשע בהרצת מניות של חברת איי.די.בי שהייתה בבעלותו.

במשך שנים נחשב דנקנר לאיש החזק והדומיננטי במשק שגלגל מיליארדים. האיש שידו הייתה בכל ויד כל בו. חלק מכל שקל שהוצאנו היה הולך לקופת אחת מהחברות הרבות שהיו בבעלותו. אם מישהו היה לוחש לאוזנו שבעוד מספר שנים כל העושר והעוצמה הזאת לא יהיו שלו והוא יישלח לשלוש שנים בכלא הוא היה בז לו ושולח אותו לדרכו.

החלטת בית המשפט העליון מפוררת את הריכוזיות ששלטה במשק ושדנקנר היה אחד ממוביליה הבולטים. ההחלטה היא ציון לשבח של בתי המשפט שלנו. בארה"ב לא היה סיכוי שאיש חזק ועשיר כפי שהיה דנקנר ייכנס לכלא על העבירה שבה הואשם.

אין ספק שבדיעבד דנקנר מתחרט על הגשת הערעור לאחר שבית המשפט המחוזי דן אותו לשנתיים מאסר. הוא היה בטוח שעורכי הדין היקרים שלו יחלצו אותו מבית האסורים.

אין זו השעה לשמחה לאיד. דנקנר ירד מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. הוא איבד את פעילותו העסקית ואת ביתו. אין ספק שהמכה למי שהיה רגיל לנשום אוויר פסגות היא קשה מנשוא.

דנקנר הוא כמו רבים לפניו וכאלה שמשפטם תלוי ועומד בימים אלה חטא בחטא היוהרה ו"לי זה לא יקרה". כנראה כשאדם מרחף בגובה של 30 אלף רגל מעל פני הקרקע וכולם חפצים בקרבתו משהו קורה לנפש והוא מפסיק לחשוב כבן תמותה מן הישוב.

"זו פרשת תרמית מהחמורות והחריגות שהתגלו כאן. בתוכנית המרמה הושקעו מיליונים" קבע בית המשפט העליון ולא הותיר לדנקנר סיכוי. גם על היסוד הנפשי של דנקנר לא היה חולק מבין שופטי העליון. במילים אחרות, הוא היה מודע היטב למעשיו הפליליים בזמן אמת. ובמילים פשוטות: דינו אחד - כלא.

וכך הולך נוחי בדרכם של בעלי שררה וממון רבים בשנים האחרונות ששכחו כשהיו על גלגל ההצלחה צניעות מהי?

עיריית מודיעין קיץ מודיעינ