(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
צו הפסקה לבעל דירה במודיעין שהפעיל בה בית כנסת

צו הפסקה לבעל דירה במודיעין שהפעיל בה בית כנסת

לאחר תלונות השכנים ותביעה מצד העירייה ייאלץ תושב שכונת הפרחים לסגור את פעילות בית הכנסת בדירה, כמו גם עסקים נוספים שפועלים בה

(צילום ארכיון, למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה)

בית משפט השלום ברמלה הוציא לאחרונה צו הפסקה שיפוטי נגד בעל דירה פרטית במודיעין שהסב אותה לשימוש מסחרי והקים בה בית כנסת. הצו הגיע לאחר תביעה מצד עיריית מודיעין והוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

כזכור, לפני כחצי שנה פרסמנו כאן את סיפורה של אחת משכנות בית הכנסת שהוקם בדירת המגורים בשכונת הפרחים, שסיפרה כי המקום הומה אדם בשבתות ובחגים ובמהלך השבוע אף מתקיימים בו שיעורי תורה. לטענתה כל הפניות אל בעלי הדירה לא הועילו. לפנייתנו הגיב בעל הדירה וטען כי מדובר בהתכנסות חברים ובני משפחה בלבד.

על פי תביעת עיריית מודיעין מתברר כי במקום נערכו אף מכירות סוככים ועסקים נוספים, בניגוד לתכניות והיתרי השימוש הקיימים.

צו ההפסקה השיפוטי המפסיק את שימושו החורג של הנכס נכנס לתוקפו לקראת סוף אוגוסט,  כשבמקביל מתנהל הליך פלילי תלוי ועומד בבית משפט השלום ברמלה. בבקשה לקבלת הצו נטען ע"י ב"כ הלשכה המשפטית בעירייה שלמרות שמתנהל הליך פלילי יש להוציא צו על מנת למנוע את התמשכות העבירה. לביהמ"ש ניתן דו"ח ביקורת של המפקח על הבנייה בעירייה ותמונות. בנוסף, הוגש תצהיר מטעם שכנה המעיד על פעילות בית הכנסת בסופי שבוע, ערבי חג וחגים אשר מהווים מטרד גדול עבור דיירי הבניין.

בסיכום דבריו קבע ביהמ"ש כי הצו ניתן לאחר שקיימות ראיות לכאורה לביצוע עבירות של שימוש חורג בנכס. בנוסף ציין ביהמ"ש כי באזור הנכס בתי כנסת אחרים, בהם יכולים המתפללים להתפלל. דבר זה מחזק את הפסקת פעילותו של בית הכנסת לצד הפסקת השימוש המסחרי הנעשה בו.

עיריית מודיעין קיץ מודיעינ