(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
שוב: אין רכבות בחמישי

שוב: אין רכבות בחמישי

השבתות תנועת הרכבות בעיר נמשכות ויחודשו רק ביום ראשון, בשל העבודות לחשמול הקו המהיר לירושלים

נמשכות השבתות תנועת הרכבות במודיעין: הנהלת רכבת ישראל הודיעה השבוע כי תנועת הרכבות בעיר תושבת בחמישי הקרוב ותחודש רק בראשון בבוקר.

כזכור, במהלך החודשים האחרונים סובלים תושבי מודיעין מהשבתות חוזרות ונשנות, האשרוכה ביניהן נמשכה לא פחות משלושה שבועות, בשל עבודות החשמול של הקו המהיר לירושלים שעתיד להיפתח בקרוב.

לרשות תושבי העיר יועמדו גם הפעם שאטלים מטעם רכבת ישראל, שיסיעו את ציבור הנוסעים מתחנת רכבת מרכז בעיר לנתב"ג, שם יוכלו לעלות על שאטל נוסף לתל אביב.

מערך ההיסעים יפעל בלוח הזמנים הנ"ל:

מתחנת נתב"ג לתחנת ת"א סבידור מרכז: כל 30 דקות החל מהשעה 05:35 ועד השעה 21:35 ובשעות 22:36, 23:36.

מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת נתב"ג: בשעות : 05:00, 05:40,  ובכל 30 דקות החל מהשעה 06:05 עד השעה 20:35, בנוסף, בשעות :21:35,22:35, 00:00

מתחנת מודיעין לתחנת נתב"ג: בכל XX:20 ו-XX:50 החל מהשעה 05:20 ועד השעה 23:20

מתחנת נתב"ג לתחנת מודיעין: בכל   XX:25 ו-XX:55 החל מהשעה 07:25 ועד השעה 23:25 ובשעה 00:15.

עיריית מודיעין קיץ מודיעינ