(new)חווה בכפר
צילמת – שילמת!

צילמת – שילמת!

בעלי סטודיו לצילום תובעים מאילן בן סעדון תשלום עבור התמונה המרכזית שמשמשת אותו בקמפיין הבחירות, לטענתם "שלא כדין וללא אישור" • מכתב ההתרעה נשלח לו כבר בחודש אוגוסט ונותר ללא מענה • בן סעדון: "תמוה בעיני שהתשלום טרם הוסדר על-ידי מפלגת העבודה. כשל טכני הביא לכך שהתשלום נפל בין הכיסאות במפלגה. אדאג באופן אישי כי התשלום יתבצע בהקדם"

בן סעדון ואבי גבאי. מי שכח לשלם? (צילום יח"צ)

בעלי סטודיו לצילום בירושלים טוענים כי אילן בן סעדון משתמש לצורך הבחירות בצילום מקצועי שצולם על ידם ולא שילם להם את התמורה המגיעה להם בסך 2,800 שקלים. מדובר בצילום שהתבצע במסגרת הכנה של מפלגת העבודה למועמדים בבחירות לרשויות המקומיות לפני מספר חודשים ב"סדנת עמידה מול מצלמה" והוגבל לשימוש ברשתות חברתיות בלבד. בעלי הסטודיו גילו כל הצילום הפך להיות רכיב מרכזי בפרסומים של בן סעדון וכבר בחודש אוגוסט שלחו לו מכתב המתרה בו להפסיק את השימוש החורג ולשלם להם לפני שיפנו לערכאה משפטית.

בעל הסטודיו הופתע לגלות שהמכתב הגיע לידי "מודיעין News" אך אישר את הפרטים ואת העובדה שהוא תקף ונכון גם להשבוע.

וכך נכתב במקור: "נדהמתי לגלות כי במסגרת הקמפיין שלך לעיריית מודיעין הינך עושה שימוש שלא כדין וללא אישור או תשלום בתמונות שצולמו על ידי. להזכירך, הצילומים בוצעו במסגרת סדנת עמידה מול מצלמה בה השתתפת, על מנת לשפר את יכולותיך מול מצלמת הסטילס והגברת המודעות הפוטוגנית שלך. זאת במסגרת קורס הנבחרים של מפלגת העבודה אותה אתה מייצג. הופתעתי לגלות כי בצילום נעשו גם תיקוני פוטושופ באופן לא מידתי ולא מקצועי הפוגעים בתמונה וברמת המקצועיות הגבוהה. לאחר הקורס נאמר מפורשות כי השימוש בצילומים מותר רק ברשתות החברתיות וכל שימוש אחר יותנה בהסדרת תשלום עבור הצילומים. לאור זאת שאינך עומד בסיכום, ועושה שימוש בחומרים שלי ללא רשות, עליך להסדיר את התשלום בסך 2,800 שקלים לא כולל מע"מ, או לחילופין להוריד באופן מיידי את כל השלטים ברחבי העיר, הפירסומים והפליירים בהם מופיעה התמונה, טרם פניה לערכאות משפטיות נוספות".

ממטהו של בן סעדון נמסרה לנו התגובה הבאה: "תמוה בעיני שהתשלום טרם הוסדר על-ידי מפלגת העבודה, במסגרתה נערך הקורס בו הצטלמתי. ככל שבדיקתי העלתה, כשל טכני הביא לכך שהתשלום נפל בין הכסאות במפלגה. למען הסר ספק, אינני עוסק באופן שוטף במישור הכספי של מערכת הבחירות, אולם אדאג באופן אישי כי התשלום יתבצע בהקדם".

בעלי הסטודיו הופתעו מתגובתו של בן סעדון ולדבריהם ההתנהלות היתה ישירות מול בן סעדון ולא מול מפלגת העבודה.

(new)מאוחדת באנר 2