(new)חווה בכפר
ללא הוד והדר

ללא הוד והדר

לעתים קרובות מדי בשנים האחרונות אנחנו עדים לתופעות מטרידות, שלא לומר מושחתות, הקשורות במערכת המשפט והפרקליטות

עו"ד אפי נווה, יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל שללא ספק הוא אחת הדמויות החזקות והמשפיעות במערכת המשפט פעל לכאורה בניגוד לחוק כאשר ניסה להעביר בת זוג בקודש הקודשים של מערך האבטחה בנתב"ג מבלי  שדרכונה יוחתם.

ביציאה מהארץ זה הצליח לו אולם עם שובם לארץ הוא נתפס, נחקר והודה. הוא נהג כך מחשש שמא פרודתו תוכל להוכיח את הקשר בינו לבת הזוג שלו במסגרת מאבק משפטי בהליך גירושין בינו לפרודתו.

עו"ד נווה הוא על פי כל קנה מידה אישיות ציבורית במיוחד בשל העובדה שהוא חבר בוועדה למינוי שופטים ומעורבותו ופעילותו יוצאת הדופן בוועדה. כל עם ישראל צפה בטלוויזיה בחיזורי שופט שהיה מועמד לבית המשפט העליון אחר נווה.

נוכח החשדות וההודאה של נווה עליו להשעות עצמו מכל תפקידיו הציבוריים ובוודאי מהחברות בוועדה למינוי שופטים שבכוחה לקדם או לפסול שופטים המתחננים לקידום ותלויים בה.

הבוקר חושף דה-מרקר קירבה מקצועית בין נווה לעו"ד עוזסיני-ארניה הנשואה לשופט השלום, רפי ארניה שדחה בעבר תביעת לשון הרע נגד לשכת עורכי הדין מבלי שהשופט גילה על הקשר המקצועי בין נווה לרעייתו. על פי הפרסום בדה מרקר השופט ארניה הושעה בעבר מתפקידו במסגרת פרשה שזכתה לסיקור תקשורתי נרחב, אך שמו לא פורסם כאחד המעורבים בה. שמו של ארניה מופיע כיום במועמד לקידום לבית המשפט המחוזי בלוד בישיבה שבה תדון הוועדה למינוי שופטים בישיבתה הקרובה.

לעתים קרובות מדי בשנים האחרונות אנחנו עדים לתופעות מטרידות שלא לומר מושחתות הקשורות במערכת המשפט והפרקליטות. אין הוד ואין הדר במערכת המשפטית שלנו. ככלל המערכת אינה מושחתת אולם מתרבים בה העשבים השוטים.

למערכת המשפט פוליטיקה משלה שאינה מביישת את זו של מרכז הליכוד. היא נגועה בחשבונות אישיים וב"שמור לי ואשמור לך". היא איננה שונה משום ארגון וקבוצת אינטרס.

על סמך מה שהתגלה בציבור ועו"ד נווה הודה בו עליו להשעות עצמו לאלתר מכל פעילות ציבורית. כל אזרח אחר היה מזמן מריח ליזול באבו כביר.

(new)מאוחדת באנר 2