(new)ויקטורי
בחירות 2018: למעלה מ-60 אחוז מתושבי העיר הם בעלי זכות בחירה

בחירות 2018: למעלה מ-60 אחוז מתושבי העיר הם בעלי זכות בחירה

יותר מ-62 אלף בוחרים יוכלו להצביע ב-103 קלפיות שיוצבו ברחבי העיר, כאשר 58 מהן יהיו נגישות לבעלי מוגבלויות

(צילום: חורחה נובומינסקי)

בעוד כשבועיים ייגשו תושבי מודיעין להצביע בקלפיות השונות, כאשר מנתוני העירייה כי בעיר ישנם 62,785 בעלי זכות בחירה (מגיל 17 ומעלה). נתון זה מצביע כידוע עד כמה גדול בעיר חלקם של הצעירים, המהווים 40 אחוז מתושבי העיר.

ביום הבחירות יפעלו במודיעין 103 קלפיות, כאשר השנה הצטרפו שתי קלפיות בשכונה החדשה הציפורים. כמו כן, 58 קלפיות יהיו גם נגישות לטובת תושבים עם מוגבלות פיזית. הנגשת הקלפיות נעשתה בבתי ספר, כאשר העירייה תייצר משטחי חנייה אד הוק המיועדים לתושבים בעלי תו נכה. הקלפיות הנגישות יוצבוע בקומת הכניסה של בית הספר. בנוסף יוכלו תושבים בעלי  מוגבלויות להצביע על ידי מילוי הצהרה, ללא קשר לקלפי בה הם רשומים. הצבעה זו דומה להצבעה בקרב חיילים ודיפלומטים, כאשר ההצבעה תיעשה באמצעות מעטפה כפולה.

על פי נתוני משרד הפנים, בשכונת הנחלים מספר הבוחרים הרשומים הגדול ביותר בעיר - 9,519 תושבים. אחריה שכונת הכרמים עם 7,369 בוחרים רשומים.  הקלפיות הגדולות ביותר בעיר הן שלוש קלפיות עם מספר בוחרים רשומים זהה של 786 תושבים, והן יוצבו בבתי הספר "חוט השני", "רעים" ו"משואות נריה".

רשימת מיקומים מלאה של כל אתרי הבחירות השונים מפורסמת בכרזות בלוחות המודעות העירוניים ברחבי העיר, כמו למשל במרכזי קניות, בתי כנסת, מרפאות וכדומה. בנוסף, מתפרסמת רשימת אתרי הבחירות באתר העירייה. תושב שלא קיבל עד כה הודעה לבוחר, מוזמן לפנות למודיעין הבחירות של משרד הפנים או לאתר משרד הפנים בקישור: https://bit.ly/2yNja3N .

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21