(new)חווה בכפר
אחרי 12 שנים: יש היתר הבנייה למרכז המסחרי במרכז העיר

אחרי 12 שנים: יש היתר הבנייה למרכז המסחרי במרכז העיר

ועדת התיכנון והבנייה סיימה את הליך איחודם של שלושה מגרשים למתחם אחד, שכולל חניון תת קרקעי ומקבץ עסקים, במתחם הגובל בתחנה המרכזית החדשה

זה לקח כמעט שנה אבל לאחרונה סיימה הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה את איחודם של שלושה מגרשים סמוך לתחנה המרכזית החדשה בעיר והפכה את המקום למתחם מורשה אחד הידוע כעת כ"מגרש 23 ב'". במתחם קיימים כיום חניון תת קרקעי, שטח ציבורי פתוח (שצ"פ) ואזור מסחרי שבו כבר פועלים מספר עסקים בהם גם חנות קופיקס ועוד כמה עסקים בתחום המזון, הצילום ועוד.

הבקשה להיתר נדונה בוועדה כבר בשנת (2006 כלומר לפני 12 שנים) אולם מאז ועד היום לא הושלמו דרישות הוועדה לבצע שינויים בתוכנית ולכן נאלצה הוועדה לאשרה מחדש לאחר שהמבנה שבו יחידות מסחר כבר הוקם ונבנה.

את המבנה הקים משרד הבינוי והשיכון וכדי לסיים את הסאגה רבת השנים הביאה העירייה שוב להצבעה את הבקשה להיתר והפעם הוא אושר פה אחד, לאחר שהמבנה כאמור נבנה והעסקים כבר פועלים ברובם במתחם שנמצא במפלס התחתון של קניון עזריאלי, ממש ליד הכניסה לאולם הנוסעים של התחנה המרכזית.

(new)מאוחדת באנר 2