(new)ויקטורי
פורסמו המכרזים להפעלת בתי הקפה והמסעדות במע"ר

פורסמו המכרזים להפעלת בתי הקפה והמסעדות במע"ר

ב-3 בדצמבר ייסגרו המכרזים לקבלת זיכיון להפעלת שלושה בתי קפה בשדרה המרכזית, ועוד אחד במרכז הרב-תכליתי • מינהלת אופק מציעה למתחרים אפשרות להפעלה בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה – אך אינה מתחייבת לכך בעתיד

35 אלף שקלים לחודש - זה הסכום המינימלי שאותו יידרש לשלם הזכיין שיקבל את הזכות להפעיל מסעדה ובית קפה בבניין הרב תכליתי שבמע"ר החדש. כך עולה ממסמכי המכרזים שפירסמה מינהלת אופק, האחראית על תיפעול המע"ר שאמור להיפתח בחלקו לקראת סוף השנה האזרחית.

מה שייפתח בקרוב לתנועת התושבים תהיה השדרה המרכזית שבה הוקמו עוד מספר בתי קפה על אי התנועה שבמרכז השדרה. גם בתי קפה אלה יושכרו למפעילים תמורת תשלום חודשי לעירייה. גם לשלושה מבתי קפה אלה פורסמו מכרזים השבוע מטעם מינהלת אופק.

לגבי המבנה הרב תכליתי שנבנה בחלקו הדרומי הקרוב לקניון של המע"ר, שם תמוקם מסעדה ובית קפה שתשרת את הבאים למופעי התרבות. מהמכרז מתברר כי תקופת ההשכרה לזכיין תהיה חמש שנים עם אופציה לעוד חמש שנים בכפוף לאישור מועצת העיר. העירייה תעמיד את המבנה לרשות הזכיין למשך ארבעה חודשים ללא תשלום ובהם הוא יחבר על חשבונו את כל התשתיות הנדרשות להפעלת המקום. העירייה תשתתף בהקמת התשתיות בסכום של 950 אלף שקלים.

לגבי שלושת בתי הקפה שבשדרה המרכזית מדובר בבתי קפה ששטח האחד מהם 73.5 מ"ר והוא הגדול בין השלושה ועוד שניים שכל אחד מהם משתרע על שטח של 40 מ"ר.

אלא שהעירייה הודיעה במכרז כי היא נמצאת בהליך שינוי התב"ע שיאפשר להכפיל את שטחם של שני בתי הקפה הקטנים, מ-40 מ"ר ל-80 מ"ר כל אחד. לבית הקפה השלישי והגדול ביניהם השינוי יוסיף עוד 55 מ"ר כך ששטחו יעמוד על 128.5 מ"ר. כל ההגדלות יהיו באמצעות "סגירת חורף" קבועה של משטח נוסף שצמוד לבתי הקפה.

העירייה דורשת תשלום חודשי מינימלי של 10,500 שקלים עבור בית הקפה הגדול במסגרת התב"ע הנוכחית ולאחר ההגדלה תשלום של 13,500 שקלים לחודש. עבור שני בתי הקפה הקטנים העירייה דורשת תשלום מינימלי של 7,500 שקלים עבור השטח הנוכחי לפני ההגדלה ולאחר ההגדלה הזכיינים ישלמו לפחות סכום של 9,500 שקלים לחודש עבור כל בית קפה. כלומר הסכום המינימלי עבור שלושת בתי הקפה עומד על 25,500 שקלים בחודש במסגרת השטח הנוכחי ולאחר ההגדלה יעמוד הסכום המינימלי על 32,500 שקלים לחודש.

המכרז הוא על גובה תשלום הזכיון החודשי כך שברור שהעירייה תזכה לנתח משמעותי כשהזוכים ישלמו סכומים גבוהים יותר מהמינימום הנדרש. בתוספת סכום המינימום לבית הקפה בבניין הרב תכליתי יהיה סכום המינימום הכולל עבור בתי הקפה והמסעדות 60,500 שקלים לחודש לפני הגדלת בתי הקפה וסכום של 67,500 שקלים לחודש לאחר ביצוע סגירת החורף הקבועה.

תאריך סגירת הגשת מסמכי המכרז נקבעה ליום 3 בדצמבר בשעה 12:00 וכל מציע יהיה חייב בהפקדת ערבות בגובה 50 אלף שקלים עבור בתי הקפה שבשדרה ו-100 אלף שקלים עבור בית הקפה בבניין הרב תכליתי. העירייה הודיעה כי היא תאפשר להפעיל את בתי הקפה והמסעדות במהלך כל ימות השבוע, כולל שישי שבת, ו"סביב השעון". כלומר בכל שעות הלילה, אולם אין היא מחייבת זאת ומודיעה כי אם ישונו חוקי העזר העירוניים עלול להיווצר מצב אחר.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20