(newsדיור מוגן 10.7.19
ערב הבכורה כבר נראה באופק

ערב הבכורה כבר נראה באופק

המבנה הרב תכליתי - גולת הכותרת התרבותית של המע"ר – הולך ולובש צורה לקראת פתיחתו בחודש מרץ 2019 • נשלמות העבודות להקמת החניון הצמוד בו יהיו כ-500 מקומות חנייה

התקדמות משמעותית בעבודות הקמת המבנה הרב תכליתי שיהיה אחת מגולות הכותרת של המע"ר החדש – בכניסה לשדרה המרכזית. בימים אלה הולך המבנה ולובש את צורתו הסופית גם מבפנים וגם מבחוץ. המבנה אמור לפתוח את שעריו בחודש מרץ 2019.

בקומה הראשונה של החלל המרכזי הוקמו הטריבונות המודולריות שעליהן יותקנו בקרוב 394 מושבים. המתקן מצוייד במנועים שמאפשרים לקפל אותו ולבטל את כל המושבים תוך הרחבת האולם למופעים בעמידה, כך שיוכל להכיל 800 איש. בתצורה זו אפשר יהיה לקיים באולם גם אירועים סביב שולחנות למספר קטן יותר של משתתפים. בעירייה מוסרים שהדבר "יספק לתושבים מרכז תוסס ועשיר בתכנים תרבותיים ומוזיקליים".

בימים אלה מותקנות גם מערכות ההגברה והמולטימדיה של המרכז וכן מושלמות עבודות האקוסטיקה ההכרחיות למבנה מסוג זה.

מהצד החיצוני – בחודש הקרוב יתחילו העבודות לבניית עמודי פלדה שיתמכו בקיר החיצוני של המרכז. במקביל נמשכות העבודות להקמת החניון התת קרקעי הסמוך למבנה, בו יהיו כ-500 מקומות חנייה. גם לבאי המרכז הרב תכליתי וגם לבאי המע"ר. במקביל מתקדמות גם עבודות התאורה, כיבוי אש, חשמל, מים והתקנת רצפת PVC בחמשת קומות החניון, וההכנת ליציקת התקרה.

המבנה הרב תכליתי, אשר נבנה על ידי העירייה באמצעות החכ"ל, יתפרש על פני 2,445 מ"ר ויהיה מבנה נגיש בן שתי קומות. הקומה הראשונה תשמש באופן מודולרי למופעים תרבותיים שונים. הקומה השנייה תכלול גלריה עליונה המשקיפה על האולם, וגם בה יש מקומות ישיבה ואפשרות לפעילויות שונות לפי הצורך. למבנה עצמו יהיה לובי גדול שגם בו ניתן יהיה לקיים התכנסויות, מרפסת ישיבה חיצונית ומסעדה עבור באי המבנה, אליה יוכלו להיכנס הן מתוך המבנה והן מהשדרה.

בנוסף - המבנה יכלול חמש כיתות לימוד שיאפשרו הפעלה של מרכז למוזיקה בו ניתן יהיה לקיים לימודי מוזיקה שונים בשעות הלימודים ובשעות אחה"צ.

עיריית מודיעין קיץ מודיעינ