(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
הורים יחידניים יקבלו הנחות בצהרוני סחלבים בגנים

הורים יחידניים יקבלו הנחות בצהרוני סחלבים בגנים

העמותה העירונית השלימה תהליך קבלת סמל מוסד וכעת יכולים ההורים העומדים בתנאי משרד העבודה לקבל סבסוד ממשלתי

משפחות יחידניות במודיעין יוכלו לקבל הנחה בתשלום עבור הצהרונים המופעלים בגני הילדים בידי עמותת סחלבים, כך פרסמה הבוקר עיריית מודיעין.

מסחלבים נמסר כי לאחר חודשים של מגעים מול משרד העבודה והרווחה, אושרה העמותה בידי המשרד הממשלתי וכעת צהרוני סחלבים מוגדרים במשרד העבודה כ"מוכרים" כבר משנת הלימודים הנוכחית. משמעות ההכרה היא כאמור שמשפחות יחידניות (הורה רווק, אלמן או גרוש בלי בן זוג ידוע בציבור) יוכלו להגיש בקשה לסבסוד מטעם המדינה עבור השהות בצהרון.

הזכאים לקבלת הסבסוד הם ילדי הגנים שנולדו בין התאריכים 1/12/2012-31/12/2015, הרשומים לצהרון לחמישה ימים בשבוע. בנוסף, על ההורים לעמוד בתנאי מבחני התמיכה של משרד העבודה והרווחה. שיעור ההנחה שיקבלו ההורים היחידניים משתנה וייקבע על פי מבחני הכנסה.

הורה יחידני שמעוניין לקבל את הסבסוד יכול להגיש בקשה אישית באופן מקוון באתר האגף למעונות יום. במרכז לגיל הרך בעמותת סחלבים מדגישים השבוע כי טרם הגשת הבקשה המקוונת באתר, על ההורה לפנות למזכירות הגיל הרך בטלפון 08-9727156 (שלוחה 0) לשם קבלת אישורי קבלה למסגרת אותם עליו לצרף לבקשה.

בסחלבים ממליצים להגיש את הבקשות בהקדם, שכן מדובר על תכנית ארצית בה ההשתתפות במימון תינתן בכפוף למגבלת התקציב בשיטת כל הקודם זוכה.

פרטים נוספים על אופן הסבסוד ותנאי הקבלה ניתן למצוא באתר משרד העבודה בכתובת: www.employment.molsa.gov.il או במקוד הארצי בטלפון 2969*.

(new)מאוחדת באנר 2