(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
חרקים במקום צעצועים

חרקים במקום צעצועים

תושב מודיעין נעצר לאחר שניסה להבריח לארץ חבילה ובה עשרות מיני חרקים ומרבי רגליים

תושב מודיעין עוכב לחקירה לאחר שניסה להבריח לישראל חבילה ובה עשרות סוגי חרקים ורבי רגליים בניגוד לחוק האוסר על הכנסת בעלי חיים כאלו לארץ.

החבילה שהגיעה מצרפת התגלתה בבדיקה של נציגי משרד החקלאות בביקורת הגבולות בנתב"ג, ובה 15 קופסאות פלסטיק שבהן כאמור עשרות רבות של חרקים מסוגים שונים. על פי החשד אותו תושב מודיעין הוא בעל אוסף חרקים פרטי, שניסה להגדילו ולהבריח את החרקים לארץ ללא אישור.

בהצהרת המכס הצהיר הגבר כי בחבילה ישנם צעצועים. חקירה נפתחה בעניינו.

על פי חוק הגנת הצומח חל איסור על יבוא בעלי חיים חסרי חוליות חיים, לרבות חרקים, ללא אישור מראש של משרד החקלאות. כניסת חרקים ללא בדיקה ואישור עלולה להחדיר נגעים בעלי פוטנציאל לגרימת נזק בלתי הפיך לצומח ולחקלאות במדינת ישראל, וכן לתחלואה בבני אדם ובצמחים. למין חדש ש"עושה עלייה" לישראל אין אויב טבעי בשרשרת המזון ובמקרים כאלה החרקים מתרבים ללא יכולת טבעית לשלוט על האוכלוסייה. התוצאה היא אוכלוסיית חרקים ש"אוכלת אך אינה נאכלת"  וגורמת נזק למערכת האקולוגית המקומית. לדוגמה, פגיעה בצמחיית הבר עלולה להתבטא בהכחדת מיני צמחים מקומיים. בעלי חיים, ציפורים וחרקים מקומיים החיים על מינים אלה, לא יכולים להתקיים ונעלמים.

עיריית מודיעין קיץ מודיעינ