(new)ויקטורי
השכר הממוצע במודיעין - 15,715 שקל

השכר הממוצע במודיעין - 15,715 שקל

הביטוח הלאומי פרסם את נתוני ההכנסה לשכירים לשנת 2016, מהם עולה כי רבע מתושבי העיר מרוויחים עד לשכר המינימום ואילו שכר הגברים בעיר כמעט כפול מהנשים

מנהל המחקר והתכנון של הביטוח הלאומי פרסם בשבוע שעבר את נתוני השכר הממוצע לשכירים לשנת 2016, שבמודיעין עמדו על נתון ממוצע של 15,715 שקל. נתון המהווה ירידה של 2.6 אחוז לעומת שנת 2015. השכר הממוצע לחודש עבודה של השכירים בישראל ב-2016 היה 10,488 שקל.

מהדו"ח עולה כי בשנת 2016 היו במודיעין 40,318 שכירים, ש-26.6% מהם הרוויחו עד שכר המינימום. מתוך כלל השכירים במודיעין 20,328 הם גברים שהרוויחו שכר ממוצע של 20,474 שקל, לעומת 20,772 שהרוויחו בממוצע 11,772 שקל.

במודיעין עילית השכנה היו באותה שנה 13,790 שכירים, כשהשכר הממוצע בעיר עמד על 5,550 שקל. 62.1% מהשכירים בעיר החרדית הרוויחו אז עד לשכר המינימום.

נתון נוסף שנבדק בדו"ח מתייחס ל"מדד ג'יני", הבודק את אי השיוויון בין השכירים המרוויחים משכורות גבוהות לבין אלו המרוויחים משכורות הקרובות יותר לשכר המינימום. מדד הג'יני לכלל השכירים בארץ עמד בשנת 2016 על נתון של 0.4723, כשבמודיעין נרשם נתון של 0.4346. באופן כללי, ככל שביישוב או רשות ממוצע השכר לשכירים הוא יותר גבוה, כך עולה גם מדד האי שיוויון. במודיעין עילית נרשם נתון של 0.3846.

גם השנה תפס היישוב הסמוך למודיעין כפר האורנים, מקום בצמרת היישובים בהם ממוצע שכר השכירים הוא הגבוה ביותר, עם נתון של 19,037 שקל לחודש. ביישוב לפיד עמד הממוצע לשכירים על 16,565 ואילו ביישוב הדתי חשמונאים נרשם נתון של 12,489.

השכר הממוצע הגבוה לשכירים לשנת 2016 נרשם בסביון (19,871 שקל), בנופית, (19,122 שקל) וכאמור בכפר האורנים. השכר הנמוך ביותר נמדד אצל השכירים תושבי מודיעין עילית (5,727 שקל), ביישוב הבדואי ביר הדאג' בנגב (5,761 שקל) ובעמנואל שבשומרון (5,925 שקל).

השכר הממוצע הגבוה ביותר בערים הגדולות היה בתל אביב (12,837 שקל) ואילו השכר הנמוך ביותר בערים הגדולות נרשם בירושלים (8653 שקל).

(new)שלומי תבלינים 18.5.20