(new)ויקטורי
אושרו היתרים והקלות בשכונת נופים ובמרכז המסחרי בשכונת הציפורים

אושרו היתרים והקלות בשכונת נופים ובמרכז המסחרי בשכונת הציפורים

המדובר בתוספת קומות לפרוייקט של שפיר ברחוב יער ירושלים ובאישור להקמת בניינים חדשים ברחוב יער הזורע • למרכז המסחרי אושרה חנייה תת-קרקעית גדולה

שכונת נופים נכנסת לתנופת בנייה כשהשלב הראשון של מתן היתרים והקלות ליזמים ולקבלנים תופס תאוצה. בוועדת המשנה לתיכנון ובנייה אושרו בתקופה האחרונה מספר בקשות של יזמים לתוספות בנייה והקלות בנופים.

כך אושר לחברת אפיקי אלחנן בע"מ להתחיל בבניית שני בניינים חדשים על מגרשים שהחברה זכתה בהם במכרזים, בניין אחד בן שמונה יחידות דיור והשני בן ארבע יחידות דיור.

גם חברת שפיר, שכבר קיבלה היתר בנייה ועובדת בשטח, הגישה וקיבלה הקלות בפרוייקט שהיא בונה ברחוב יער ירושלים, כולל תוספת גובה ותוספת קומות למבנים. מבחינת תוספת גובה הוועדה אישרה להגביה את הבניינים מגובה של 44 מטרים לגובה של 52 מטרים, כאשר מדובר בתוספת שתתבטא בכך שבמקום 11 קומות פלוס קומת דופלקס פנטהאוז אחת, הבניינים יכילו 11 קומות פלוס שתי קומות דופלקס פנטהאוזים.

גם חברת גדאפ ליזמות אתרים בע"מ קיבלה היתר בנייה לארבעה בנייני מגורים שהיא תקים ברחוב יער הזורע בנופים. ארבעת הבניינים בני שמונה יחידות דיור כל אחד ובסך הכל 32 דירות, ייבנו על שתי חלקות שני בניינים בכל חלקה על מגרשים 315 ו-317 בנופים.

בנוסף אישרה ועדת המשנה את תוכנית הבינוי של המרכז המסחרי בשכונת הציפורים, שעתיד לקום ממש בצמוד לכביש 431 בין שתי הכניסות לשכונה על מגרש 704 ששטחו 38 דונם. המרכז, שברובו כבר שווק, ישתרע על פני שתי קומות והוא יכלול עשרות חנויות ובתי עסק וכן חנייה תת-קרקעית גדולה שהכניסה אליה תהיה מרחוב החסידה.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21