(new)ויקטורי
שכונת מורשת יוצאת לדרך

שכונת מורשת יוצאת לדרך

הקבלנים הראשונים החלו לעבוד בשכונה הבאה הנבנית בעיר, עם סיום פריצת הדרכים בה • שטחה יהיה כ-1,686 דונם והיא תהיה אחת הגדולות בעיר • ייבנו בה כ-4,200 יחידות דיור, מהן 3,614 בבנייה רוויה • 70% ממספר זה מיועד לדיור בר השגה • הבאה בתור (והאחרונה ב"שלב א' של מודיעין") – שכונת גבעת שרון

עוד שלב חשוב בתחום הרחבת העיר יצא לדרך: לאחר שהסתיימו עבודות פריצת הדרכים (עבודות העפר) בשכונת מורשת נמסרו לאחרונה כל המגרשים לכל היזמים והקבלנים. כעת יש כבר קבלנים שמתחילים בעבודות העפר והכנת היסודות לקראת הבנייה.

במקביל מבצעת העירייה, באמצעות החכ"ל המובילה את פיתוח השכונה, את עבודות הנחת התשתיות בשכונה. בשלב הראשון עבודות אלו יכללו הקמת תשתיות לניקוז ולביוב. בנוסף ממשיכה החכ"ל בעבודות העפר במגרשי השצ"פים (שטחים ציבוריים פתוחים) ומוסדות החינוך שייבנו בהמשך בשכונה.

שכונת מורשת נבנית ממערב לשכונת אבני חן, מעבר לכביש 3 העירוני ומצפון לשכונת נופים שגם היא בנמצאת בשלבי בנייה מתקדמים. שטח שכונת מורשת יהיה כ-1,686 דונם והיא, על פי התכנון, תהיה אחת השכונות הגדולות בעיר. ייבנו בה כ-4,200 יחידות דיור, כאשר 3,614 יחידות מהן יהיו יחידות דיור בבנייה רוויה. 70% ממספר זה, 2,529, מיועד לדיור בר השגה כשהדירות שייבנו במחיר המוזל יהיו בטווח של  שלושה, ארבעה וחמישה חדרים. לפחות 20% מהן, כ-505 יחידות דיור, מיועדות לתושבי העיר.

מעבר לדירות המגורים העירייה תבנה בשכונה גם מבני ציבור. בשכונה ייבנו לפחות חמישה בתי ספר וכ-25 גני ילדים. לצד הכבישים ייבנו שבילי אופניים. עלות הפיתוח ובניית מבני הציבור מוערכת בסכום של כ-600 מיליון שקל.

בעבר שמו של האיזור היה "מתחם P". ועדת השמות העירונית החליטה לקרוא לשכונה בשם "מורשת" ושמות הרחובות יציינו אירועים ומנהיגים בולטים כמו ראשי ממשלה ונשיאים.

השכונה חולקה בשלב השיווק ל-31 מתחמים למגורים שבכל אחד מהם ניתן לבנות עשרות יחידות דיור. המספרים נעים בין 49 יחידות דיור במינימום ל-216 במקסימום למתחם בודד.

תמונת הבנייה הכוללת והעתידית בעיר מלמדת כי מפת הבנייה של מודיעין מכילה לטווח השנים הקרובות השלמת בניית יחידות הדיור בשכונות הקיימות, עם דגש על שכונות הכרמים, מוריה והציפורים, וכן תכנית המע"ר של העיר הכוללת כ-1,440 יחידות דיור, ו-1,850 יחידות דיור של שכונת נופים. כעת הצטרפה שכונת מורשת לעבודות ההקמה עם 4,200 יחידות דיור ובעתיד תצטרף גם שכונת גבעת שר עם 6,000 יחידות דיור.

לפי ההסכם לפיתוח העיר, השכונות העתידיות של מודיעין והשטחים העתידיים יפותחו על ידי העירייה באמצעות החברה הכלכלית. מורשת היא השכונה השלישית שמוקמת במתכונת זו אחרי שכונת נופים ומרכז העיר והשדרה המרכזית. השכונה הרביעית בתור היא שכונת גבעת שר.

הסכם הגג קובע כי תקציב הפרויקט יתנהל כתקציב פיתוח, במשק כספי סגור, לטובת פיתוח העיר בלבד, והוא אינו תלוי בתקציב המדינה או באישורה. רשות מקרקעי ישראל תעביר לעירייה, על פי שלבי הביצוע, את התקציב לטובת פיתוח השכונה, הנאמד במאות מיליוני שקלים. במסגרת ההסכם, העירייה תקבל על עצמה את תכנון וביצוע מוסדות הציבור בהתאם ללוחות הזמנים, כך שבניית מוסדות הציבור המהותיים לאכלוס: בתי ספר וגני ילדים, תסתיים במקביל לאכלוס השכונה.

ראש העירייה חיים ביבס: "שכונת מורשת מהווה בשורה של ממש עבור תושביה הצעירים של העיר וזאת בזכות הסכמי הדיור למשתכן, שיאפשר מחירי דירות זולים יותר עבור זוגות צעירים וילדים ממשיכים שיתגוררו בסמוך להוריהם. בהליכי התכנון והאישור של שכונת מורשת דאגנו לתמהיל נכון שיאפשר דירות זולות יותר לזוגות צעירים ומשפחות שאין ברשותן דירה ורוצות לגור בעיר. הקמת יחידות הדיור תתבצענה בד בבד עם הקמת מבני ציבור ולא יהיה יותר מצב בו תושבים ייכנסו לבתים חדשים וימתינו להשלמת הרחוב או בניית גן ילדים סמוך. בצורה כזו תסב העירייה כספים ומשאבים נוספים לפרויקטים לפיתוח עיר לטובת כלל התושבים".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20