(newsדיור מוגן 10.7.19
היחידה להשכחת חללי צה"ל

היחידה להשכחת חללי צה"ל

משרד הביטחון מתעלם מפניות חוזרות ונשנות לתקן את אתר ההנצחה לעשרות חיילים ביער בן שמן ליד "קברות המכבים" – שהושחתה כבר בחודש מאי

בלב יער בן שמן, ממש בצמוד לאתר קברות המכבים, ניצבת מזה שנים רבות אנדרטה גדולה ומרשימה לזכר חללי צה"ל שנהרגו בקרבות באזור במהלך מערכות ישראל.

האנדרטה עומדת מזה למעלה מחצי שנה כשהיא שבורה ומוזנחת, תוצאות ונדליזם שערכו במקום אלמונים כבר בחודש מאי האחרון. לוחות האבן ועליהם שמות החללים מנותצים וחלקם נמצאים שבורים על הקרקע, כאשר איש לא טרח לתקן ולהשיב את האנדרטה למצבה הקודם.

בין השאר מונצחים באנדרטה 48 חיילים שיצאו ב-14 בדצמבר 1947 מפתח תקוה לכפר הנוער בן שמן והותקפו על ידי חיילי הלגיון הירדני. על לוחות האבן מונצחים גם שמותיהם של חללי הקרב העקוב מדם בחירבת כוריכר, בו נהרגו 44 חיילים. בנוסף, משמש האתר גם להנצחת הנופלים בקרבות לכיבוש לוד ורמלה במלחמת העצמאות בשנת 1948.

מי שאחראים על הטיפול באנדרטאות ואתרי ההנצחה לחללי צה"ל הם אנשי היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון. פנינו אליהם השבוע אולם ביחידה להנצחה הפנו אותנו אל דוברות משרד הביטחון, שלא ענו לפנייתנו עד לזמן כתיבת שורות אלו.

עיריית מודיעין קיץ מודיעינ