(new)ויקטורי
מחירי השכירות במודיעין יציבים כבר שלוש שנים

מחירי השכירות במודיעין יציבים כבר שלוש שנים

מנתונים עדכניים שנאספו ע"י לשכת המתווכים במודיעין עולה כי מחירי השכירות בעיר קפאו, בשעה שבכלל הארץ הם עלו בשיעור של כ-5 אחוזים • יו"ר לשכת המתווכים: "הגורם העיקרי הוא איכלוס שכונת הציפורים שהביא להיצע דירות גדול להשכרה"

מחירי השכירות במודיעין התייצבו ומזה כשלוש שנים לא ניכרת בהם עליה. במקומות רבים בעיר אפילו נרשמה הקפאת מחירים מוחלטת של שכירויות דירות. זאת בשעה שבשוק השכירות הארצי יש התייקרות מחירים עקבית, שהסתכמה בכ-5% בשנים האחרונות.

את הדיווח הזה מעבירה לשכת המתווכים במודיעין, שאספה נתונים עדכניים ממספר משרדי תיווך בעיר.  יו"ר הלשכה זאב שומכר ציין כי "אחת הסיבות המרכזיות לכך שמחירי השכירות במודיעין כמעט ולא זזו בשנים האחרונות נובעת מכך שלשוק הנדל"ן בעיר מצטרפות עוד ועוד דירות להשכרה מדי חודש".

מעבר לכך יש עוד מספר סיבות לעצירה. ראשית - פרוייקטי "מחיר למשתכן" ו"מחיר מטרה" שהחזיקו הרבה רוכשים במצב של "ישיבה על הגדר" ושחלקם גם שקלו וביצעו אפילו מעבר לערים סמוכות למודיעין, שם שכרו דירות במחירים נמוכים יותר מאשר כאן.

אבל הסיבה המשפיעה ביותר על מחירי השכירות בעיר היתה נעוצה בעיקר בהתחלות בנייה מסיביות בשכונות החדשות ובעיקר שכונת הציפורים, שם ניכרה טביעת אצבעותיהם של משקיעי נדל"ן שרכשו דירות והשכירו אותן. לפי שומכר, איכלוס שכונת הציפורים תרם את התרומה המשמעותית ביותר לעצירת עליית מחירי השכירות: "בשנה האחרונה ראינו יציבות יחסית במחירי השכירות. בקיץ, תקופה מסורתית של עלייה במחירי הדיור להשכרה, הייתה השנה עליית מחירים קלה, אך מאז המחירים אפילו חזרו וירדו לרמתם הקודמת".

כלומר הציפורים מייצבת כאן את המחירים...

"כן. אני תולה את היציבות בעיקר באיכלוסה של שכונת הציפורים שהחל בינואר ונמשך עד היום, שהוסיף דירות למאגר הדירות להשכרה בעיר. בנוסף, כל מי שקנו דירות בשכונת נופים, עדיין לא קבלו את המפתחות, ועל כן לא פינו את הדירות הנוכחיות שלהם, כך שיש כמות גדולה של דירות שעדיין לא נכנסו לשוק".

המשמעות היא שגם בשנה הבאה לא צפויה עליית מחירי שכירות במודיעין שכן אז תתחיל איכלוס שכונת נופים ושוב יזרמו לשוק מאות דירות שקונים יפנו בכירות לאחר שייכנסו לדירותיהם החדשות בנופים. אותו תהליך יתרחש גם בעוד שלוש שנים כשתתחיל איכלוסה של שכונת מורשת, שבימים אלה מתחילות בה עבודות הבנייה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20