(new)ויקטורי
העתירה לבג"צ נגד נחיתות המטוסים נדחתה לינואר

העתירה לבג"צ נגד נחיתות המטוסים נדחתה לינואר

העירייה מבקשת לבחון בשטח את הסטת מסלולי הנחיתה על מסלול 30 בנתב"ג לתוואי הצפוני, שאמור להיות מעל היישוב לפיד

המטוסים ממשיכים לנחות מעל שמי העיר ולגרום לרעש וטרדה לתושבי העיר. האוליטימטום להגיש בג"צ אם עד סוף חודש נובמבר לא ייפסקו הנחיתות מעל העיר לא מומש לפי שעה. השבוע נודע כי האולטימטום נדחה לחודש ינואר.

בתגובה לפניית "מודיעין News" הודיעה השבוע העירייה כי "שיטת הנחיתה LDA שבגינה עתרה העירייה בוטלה. נכון להיום קיים תהליך נחיתה חדש שצפוי להיכנס לפעילות בחודש ינואר, שגם אותו בוחנת העירייה. זהו נתיב העובר מדרום לעיר וממשיך מצפון לעיר בין קריית ספר ולפיד. אם הליך זה יאושר וייצא לפועל יוקל העומס על שכונות המגורים בעיר. במקביל, בהמשך להחלטת מועצת העיר, העירייה מוסיפה להיערך לקראת הגשת עתירה בנושא זה במידה והליכי הנחיתה החדשים לא יטיבו עם תושבי העיר".

לפני מספר חודשים התקיים בעירייה דיון מיוחד שזימן חיים ביבס בנושא. בדיון השתתפו חברי המועצה לשעבר דן ליכטמן וברוך בוחניק, לצד היועצת המשפטית של העירייה, דנה חפץ טוכלר, המשנה למנכ"ל העירייה, גיא עידו ומהנדס העירייה, צחי כץ. לדיון זומנו סמנכ"ל הבטיחות ברשות שדות התעופה (רש"ת) אודי בר עוז, מנהל אגף תשתיות תעופתיות, ברשות התעופה האזרחית (רת"א) מוטי שמואלי  ונציגים נוספים מרש"ת ורת"א.

הדיון נערך בעקבות דרישת העירייה לקבל הסבר על הצגת הליך הנחיתה החדש שייכנס לתוקף עם סיום העבודות להכשרת מסלולי הנחיתה בנתב"ג, שהוערכה אז בתחילת חודש נובמבר, לאחריהן צפוי הליך הנחיתה להשתנות כך שמסלול הנחיתה יעקוף את שטח העיר מדרום וממזרח ויתחיל את הליך הנחיתה מצפון למודיעין - מעל הישוב לפיד. 

אנשי רשות שדות התעופה הסבירו אז שתבנית התפעול של נתב"ג באשר לנחיתות קובעת ככלל כי על פי הוראות התמ"א יש עדיפות לנחיתה על מסלול 12 (המסלול הצפוני - מכיוון אזור כוכב יאיר והסביבה) ואחר כך, בשעות העומס, יש אפשרות לנחות גם על מסלול 21 (המסלול המערבי – מכיוון תל אביב והסביבה) כאשר בהתאם להחלטת ראש רת"א הנחיתה על מסלול 30 (המסלול המזרחי המשפיע על העיר מודיעין) תהיה בעדיפות שלישית ואחרונה.

בדיון הציגו נציגי רת"א ורש"ת את השינויים שנעשו בשטח וכן את תכנון המסלולים בעתיד, כאשר על פי הנחיות מנהל רת"א שעות הנחיתה על מסלול 30 יהיו בין השעות 23:00 ל-01:00 ובין השעה 05:00 ל-07:00.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20