(new)ויקטורי
חיים ביבס נבחר שוב לתפקיד יו"ר מרכז השלטון המקומי

חיים ביבס נבחר שוב לתפקיד יו"ר מרכז השלטון המקומי

חמש שנים לאחר שנבחר לראשונה לתפקיד יו"ר מרכז השלטון המקומי - ראש העירייה חיים ביבס נבחר לתפקיד שוב על-ידי מליאת המרכז (ראשי הערים והמועצות המקומיות בישראל). 

מרכז השלטון המקומי מחזיק במספר גופים כלכליים המספקים שירותים לרשויות המקומיות: הוא מחזיק באמצעי השליטה ובזכות מינוי דירקטורים במפעל הפיס. בנוסף, מחזיק באמצעי השליטה בבנק דקסיה (המוערכים בכ-6.5% ממניות ההון של הבנק) וב-90% מהבעלות על החברה למשק ולכלכלה (היתרה בבעלות מרכז המועצות האזוריות). כמו כן, מרכז השלטון המקומי מנהל בשיתוף עם הסתדרות המעו"ף את קרן רום, קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות ואת "מועדון שלך", מועדון הצרכנות של עובדי השלטון המקומי.

 

(new)שלומי תבלינים 18.5.20