(newsדיור מוגן 10.7.19
סכין בגב

סכין בגב

איך הפך גונן שגב מרופא ושר בממשלה למבריח סמים ולמורשע בריגול חמור לטובת איראן?

רפול מתהפך בקברו. אילו היה חי יתכן והיה מבקש מבית המשפט לשלוח את ד"ר גונן שגב בן טיפוחיו אל עמוד התליה. רפול לא היה שוכח ולא היה סולח. הבחירה שלו את גונן שגב להיות חלק ממפלגתו הפוליטית ושיבוצו כשר בממשלת ישראל נחשב לכשלון הגדול ביותר של רפול שבטחון המדינה היה עבורו תכלית הקיום שלו ושל בני דורו.

גונן שגב הודה והורשע בריגול למען איראן (ריגול שכלל ביקור מספר פעמים באיראן תוך פגישות עם מפעיליו) ובעסקת טיעון שבה הוא יודה בריגול חמור ויישלח ל-11 שנות מאסר. ישנן עבירות שעליהן לא מגיעים להסדר טיעון במיוחד כשמדובר בשר לשעבר שכבר ריצה חמש שנות מאסר על ניסיון לייבא 32 אלף כדורי אקסטזי.

שגב שצבר ניסיון בישיבה מאחורי סורג ובריח יודע כיצד להתנהג בכלא ואיך מסתדרים עם אסירים לכן כמעט שאין ספק שמתוך 11 השנים שנפסקו לו ינוכה לו שליש כך שמדובר בעבירה חמורה מאוד שבגינה הוא יישב כשבע שנים בלבד. לעניות דעתי היה צריך להתנות את עסקת הטיעון לפחות בכך שלא ינוכה לו שליש בגין "התנהגות טובה". עוד "התנהגות טובה" כזאת וניתן יהיה להמליץ עליו להדליק משואה ביום העצמאות.

מדהים כיצד צעיר ישראלי שנחשב בזמנו למלח הארץ ולצבר האולטימטיבי, להבדיל אלף אלפי הבדלות בדומה לנוחי דנקנר ורבים אחרים שנחשבו לדובדבן שעל הקצפת שהנפיקה המדינה שלנו מוצאים עצמם בבית האסורים. איך הפך גונן שגב מרופא ושר בממשלה למבריח סמים ולמורשע בריגול חמור לטובת איראן שהיא האויב המשמעותי ביותר למדינת ישראל.

העונש שנפסק לגונן שגב בפרשת הריגול הוא קל בעיניי. במדינות רבות הוא היה נשלח אל הכיסא החשמלי שלא לומר היו סוקלים אותו בכיכר העיר. אינני רוצה שנהיה כאותן מדינות אולם עונש של 20 שנים בכלא לעבריין מועד בכיר כל כך היה הרבה יותר ראוי למי שפעל לטובת מדינה המאיימת השכם והערב להשמיד אותנו.

במציאות חיינו המורכבים ישנן עבירות שאזרחי מדינת ישראל אינם יכולים להיות רחמנים כלפיהם נוכח האיומים הקיומיים עימם המדינה ותושביה נאלצים להתמודד יום יום מאז הוכרזנו כמדינה. ריגול לטובת האויב היא הראשית שבהן.

עיריית מודיעין קיץ מודיעינ