(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
איך סוללים כביש בצורה נכונה? המומחים של אמצ שמש מסבירים

איך סוללים כביש בצורה נכונה? המומחים של אמצ שמש מסבירים

כדי לסלול כביש באופן מיטבי נדרשת תשומת לב לשורה ארוכה של פרטים

בישראל יש כ-20,000 ק"מ של כבישים. קצב הגידול של האוכלוסייה, הרצון לחבר טוב יותר את המרכז עם הפריפריה והעלייה ברמת החיים יוצרים צורך מתמיד בכבישים נוספים - וכדי לסלול כביש באופן מיטבי נדרשת תשומת לב לשורה ארוכה של פרטים. בהתאם לכך, חובה להפקיד את העבודות השונות עד לפתיחתו של כביש חדש (או נתיבים נוספים לכביש קיים) בידיה של חברה מקצועית ועתירת ניסיון.

שלב ראשון: תכנון

באופן טבעי השלב הראשון הוא תכנון. לשם כך מבוצע מיפוי מדויק של כל התשתיות לאורך התוואי שבו צפוי לעבור הכביש - צינורות מים, כבלי חשמל, קווי ביוב, רשתות תקשורת ועוד - כדי לדעת האם המיקום הנוכחי של הכביש מתאים, ואם כן איך לסלול את הכביש בלי לפגוע באף תשתית. במרחב העירוני נלקחים בחשבון גם מבנים סמוכים שכן במסגרת סלילת כביש מתבצעות עבודות שעלולות לערער את יציבות הסביבה.

עוד מרכיב משמעותי בתכנון הוא אנליזה של הקרקע. אנליזה זו מספקת מידע חיוני לגבי האופן שבו תתבצע הסלילה עצמה.

שלב שני: פינוי מכשולים והכנת השטח

עוד לפני הסלילה עצמה מתבצע שלב חשוב נוסף - הכנת השטח כך שניתן יהיה להקים בו כביש חדש או להרחיב כביש קיים.

בין השאר כולל שלב זה העברת צמחייה או מכשולים אחרים שיש בתוואי הכביש, כשלשם כך נעזרת חברת אמצ שמש בציוד ייעודי דוגמת שופלים ולעתים גם בולדוזרים. כמו כן, יש ליישר את הקרקע ולהדק את האדמה. גם פעולה זו מבוצעת באמצעות צמ"ה כגון בולדוזרים, מחפרונים ועוד.

בחלק מהמקרים עבודות העפר והפיתוח מחייבות העברת כמויות גדולות של עפר מאתר העבודות. כשזה המצב, חובה לתכנן באופן מוקפד במיוחד את ההעברה, כדי שהיא תתבצע באופן יעיל ולא תעכב את השלמתו של שלב זה.

עוד מרכיב משמעותי עוד לפני שמניחים את האספלט הוא חציבות וחפירות לטובת הנחת צינורות ניקוז ותשתיות חיוניות נוספות.

שלב שלישי: הנחת שכבות האספלט ע"י המומחים של אמצ שמש

לאחר שחברת אמצ שמש השלימה את עבודות העפר והפיתוח והכינה את השטח לסלילה, מגיעים כלים נוספים שמאפשרים את פיזור האספלט לאורך המסלול ואת הידוקו.

חשוב לדעת שכל כביש מורכב מכמה וכמה שכבות אספלט, ובהתאם העבודה איטית וזהירה. כמו כן נדרשת המתנה של פרק זמן מסוים בין שכבה לשכבה. על-מנת לאפשר ניקוז אפקטיבי שיבטיח כביש יבש ככל האפשר (ועל כן נסיעה בטוחה) מבוצעות עבודות בטון. כלי רכב חשוב במיוחד בשלב זה הוא מכבש הדרכים שמיישר את הכביש ומונע היווצרות מהמורות.

שלב רביעי: בדיקת הכביש, סימונים ופתיחתו לציבור

לאחר שחברת אמצ שמש ושאר קבלני הביצוע השלימו את כל העבודות הנדרשות, תבוצע בדיקה יסודית של הכביש עוד בטרם פתיחתו לציבור הרחב. פעולה חיונית נוספת היא כמובן סימון הנתיבים, השוליים וכו', וכן הוספתם של תמרורים ולעתים גם רמזורים.

(new)מאוחדת באנר 2