(new)ויקטורי
רותי לא מוותרת על הבית

רותי לא מוותרת על הבית

יותר מחודש עבר מאז חוייבה רשות הטבע והגנים ללכוד את הצבועה המפורסמת ולהעביר אותה ממודיעין, אולם בינתיים היא מהתלת בפקחים

יותר מ-30 יום חלפו מאז שבית המשפט המחוזי בלוד חייב את רשות הטבע והגנים ללכוד את הצבועה במודיעין בתוך חודש ולהעבירה מהעיר, אולם בינתיים רותי, הצבועה הכי מפורסמת במדינה, עדיין משוטטת ברחובות העיר. מסתבר שפקחי רשות הטבע והגנים לא מצליחים עד כה ללכוד את הטורף הגדול בישראל שהפך את רחובות מודיעין לביתו.

בשבוע שעבר נצפתה הצבועה הצעירה באזור המרכז המסחרי מודיעין סנטר, בשיפוליה של גבעת התיתורה בה נצפתה פעמים רבות במהלך השנתיים האחרונות. כזכור, באמצע חודש דצמבר האחרון קיים בית המשפט המחוזי דיון בעתירה שהוגשה בידי עורך הדין דוד פורר מרעות, שביקש לחייב את רשות הטבע והגנים להעביר הצבועה הרחק ממודיעין, והפעם לצמיתות לאחר שבמהלך שנת 2018 היא כבר הורחקה מהעיר פעמיים ושבה לאחר ימים ספורים לביתה.

ברשות הטבע והגנים לא הביעו התנגדות לבקשה עוד בטרם הדיון, בו נקבע לוח הזמנים ללכידתה, עם אופציה להארכה של 30 יום נוספים. במהלך הדיון אף האשים עורך הדין מטעם העירייה את רשות הטבע והגנים כי היא "גררה רגליים" בטיפול בעניין.

על פי התכנון אמורה רט"ג ללכוד את הצבועה ולהעביר אותה לשמורת החי-בר ביוטבתה בשלב הראשון, שלאחריו ככל הנראה היא תשוחרר לטבע אי שם בדרום הארץ.

פנינו השבוע אל רשות הטבע והגנים בניסיון להבין מדוע לא נלכדה עדיין הצבועה וכיצד נראים מאמצי החיפוש והלכידה. הדבר תמוה במיוחד בהתחשב בעובדה שעל צווארה של הצבועה הולבש משדר רדיו כבר לפני חודשים רבים, המשדר את מיקומה. מה גם שאותה צבועה כבר נלכדה פעמיים בידי אנשי רט"ג בעבר.

ברשות הטבע והגנים לא שיתפו פעולה עם בקשתנו והסתפקו בתשובה הלקונית הבאה: "רשות הטבע והגנים ריכזה מאמץ בחודשים האחרונים על מנת לתפוס את הצבועה ואף תפסה והרחיקה אותה פעמיים עוד לפני הפסיקה שהתקבלה. בחודש האחרון נעשים מאמצים רבים הן בסיורים ותצפיות בשטח, הן על ידי פיזור מלכודות רגל לצדן פגרים והן שימוש במומחים נוספים ללכידת בעלי חיים ווטרינרים נוספים לאנשי הרשות. יחד עם מידע שמגיע לעיתים מתושבים. אנחנו מקווים שפעולות אלו יסתיימו בסופו של דבר בלכידת הצבועה" .

(new)שלומי תבלינים 18.5.20