(new)ויקטורי
בקרוב: חנייה בתשלום בחניון העירייה

בקרוב: חנייה בתשלום בחניון העירייה

החל מאמצע החודש הבא תהיה החנייה בחניון ברחוב דם המכבים בתשלום עבור מבקרים מחוץ לעיר • תושבי מודיעין המצויידים בתו חנייה יחנו בחינם

במסגרת מדיניות החנייה החדשה של עיריית מודיעין תהיה החל מאמצע פברואר החנייה בחניון שברחוב דם המכבים בתשלום עבור מבקרים מחוץ לעיר. תושבי מודיעין המחזיקים כבר בתו חנייה מודבק לשמשה יוכלו לחנות ללא תשלום בין השעות 07:00-19:00.

מאז הכשרת החניון, ובדומה לחניוני העירוניים הסמוכים לפארק ענבה, ניתנו התראות לפני קנס, מה שישתנה החל מה-14 לפברואר.

הסדר זה מצטרף להסדרי החנייה הקיימים בחניונים העירוניים הסמוכים לפארק ענבה – חניון פארק ענבה הנמצא מדרום לפארק ובו החנייה ללא תשלום עבור תושבי העיר להם יש תו חנייה מודבק על שמשת הרכב שלהם, והחניון הצפוני בקצה שדרות עמק זבולון מול מתחם המסעדות "קפית" ו"ענבה", בו החניה אסורה לכל באי החניון (כולל בעלי תו חניה עירוני) בימים א'-ה' בין השעות 07:00-09:00. במשך שאר שעות היום החנייה היא ללא תשלום עבור תושבי העיר להם יש תו חנייה מודבק על שמשת הרכב. בנוסף העירייה עדכנה כי תחל הגברת אכיפה בכל הקשור לאכיפת עבירות חניה בניגוד לסימון בחניון / כבישים.

עבור בעלי רכבים להם אין תו חנייה או שאינם תושבי העיר, החנייה תהיה בתשלום בתעריף של 2.81 שקלים בשלב זה עבור כל שעת חניה, למעט בשעות האסורות כאמור. את התשלום בחניונים ניתן לבצע באופן מקוון באמצעות האפליקציות "פנגו" ו-"סלופארק" או באמצעות מכשיר איזיפארק.

כזכור, העירייה החלה בהסדרי חנייה חדשים בחודש נובמבר 2018, וזאת מתוך מטרה להעניק לתושבי העיר חנייה חינם בחניונים המרכזיים בעיר, לעומת המבקרים בעיר להם החנייה תהיה בתשלום. עד כה סופקו כ-17 אלף תווי חנייה לתושבי העיר. לצורך קבלת  תו החנייה יש למלא טופס מקוון אותו ניתן למלא באתר העירייה או באפליקציה העירונית. לבקשה יש לצרף צילום של תעודת זהות וצילום של רישיון רכב, או צילום של אישור קצין רכב על רכב שבחזקת התושב (מיועד עבור בעלי רכב ליסינג) או צילום דף ראשון מהסכם ליסינג לרכב פרטי.

בעירייה ציינו כי תושבים שישלחו את הבקשות לקבלת תו חנייה יוכלו לבחור אם לקבל את התווים במשרדי מחלקת הגבייה של העירייה בקניון עזריאלי מודיעין, או לקבל את תווי החנייה בדואר.

בדומה לתווי החנייה הניתנים לתושבים בערים אחרות,  את תו החנייה, יש להדביק על השמשה הקדמית של כלי הרכב, בצד ימין למעלה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20