(new)ויקטורי
אקולוגיה מתוכננת

אקולוגיה מתוכננת

לראשונה בעיר נפתח לאחרונה קורס תכנון אקולוגי בבתי הספר מו"ר והדמוקרטי

הקורס המיועד למנהיגים צעירים בקהילה ובמחזור הנוכחי משתתפים עשרים תלמידים מכל בית ספר, בהובלת המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף מחלקת איכות ותכנון סביבה באגף שפ"ע בעירייה.

התלמידים עוברים את הקורס בחווה האקולוגית 'חווה ואדם', במטרה לערוך מחקר על בעיות סביבתיות שונות בקהילה. בהמשך עתידים התלמידים לתכנן מיזמים שונים בעקבות מסקנות המחקר שערכו, במטרה להוציא אותם לפועל בשיתוף פעולה עם העירייה.

במהלך הקורס ילמדו המנהיגים הצעירים תכנים עיוניים מעולם הקיימות, מבוא למערכות אקולוגיות ומשברים סביבתיים ועוד. בנוסף, הם גם יעסקו בניתוח נתונים ותכנון פרוייקט קיימות באמצעות כלים שונים שילמדו בקורס.

(new)עידן הפרזול 13.1.20