(newsדיור מוגן 10.7.19
ושבו ספרים לגבולם

ושבו ספרים לגבולם

ספר בן למעלה מ-400 שנה, שהנאצים בזזו ממשפחה יהודית בקראקוב הכבושה, התגלה באוניברסיטת פוטסדאם בגרמניה • דוד שור ממודיעין, שהספר היה שייך למשפחתו, הצליח להחזיר אותו הביתה

(בתמונה: "ספר מצוות גדול" שהודפס במאה ה-16. צילום: פרטי)

מה הקשר בין הספרייה המרכזית בברלין, עורך דין ממודיעין וספר יהודי שנכתב במאה ה-13? כל התשובות נמצאות בסיפורם המרגש של דוד שור ממודיעין ואביו ברל, ששבו לפני כשנה לישראל ובידם ספר בן למעלה מ-400 שנה שהיה חלק מהספרייה המשפחתית בפולין שלפני מלחמת העולם השנייה ונגנב ממנה בידי הנאצים.

הספר שנגנב ממשפחת שור נקרא "ספר מצוות גדול" וכתבו ר' משה מקוצי בשנת 1250. על פי ההערכות מדובר באחד הספרים היהודיים הראשונים שהודפסו, כשהעותק של משפחת שור הודפס בוונציה בשנת 1546. הספר נשמר במשפחות שור במשך תשעה דורות.

מאז ששבו דוד ואביו מברלין והשיבו עימם את הספר, הגיע סיפורם אל כלי תקשורת רבים כמו עיתוני הארץ, המודיע, מספר תוכניות טלוויזיה ואפילו עד הניו יורק טיימס.

תחילת הסאגה בפולין, שם חי ברל שור הצעיר עם משפחתו בקראקוב. הספרייה התורנית המשפחתית בת אלפי ספרים שחלקם עתיקים ביותר נשמרה בבית סבו וסבתו של ברל.

את השנים הראשונות למלחמה שרדה משפחת שור הודות לאזרחות טורקית בה החזיקו, שהעניקה להם חסינות מהגסטאפו הנאצי היות וטורקיה נחשבה לנייטראלית באותם ימים. שניים מאחיו של האב עזבו את פולין והגיעו לארץ ישראל, אולם מאיר ומילה שור החליטו להישאר בקראקוב והיו מעורבים בפעולות אנטי נאציות שונות. באותה תקופה פנה הסב לחברו באוניברסיטת קראקוב ומסר לידיו את הספריה המשפחתית. הוריו של ברל הסתתרו במשך שבעה חודשים במקומות מסתור שונים, אולם לבסוף נעצרו במהלך ניסיון הימלטות מהעיר. ההורים נשלחו למחנה ריכוז שבו נרצחו בשנת 1943.

בתום המלחמה חודש הקשר עם אותו פרופסור פולני שהחזיק בספרייה המשפחתית למשמרת, שהחזיר לבעלים המקוריים את כל הכרכים שהופקדו ברשותו. כאשר קיבלו בני המשפחה את הספרים התגלה כי חלקם נעלמו בדרך בנסיבות עלומות. בשנות החמישים עולה ברל שור לישראל ואיתו הספרייה המשפחתית. חלק מאותם ספרים אבודים התגלו עם השנים בחנויות ספרים בבלגיה ובארצות הברית, ואותו ספר מפורסם "ספר מצוות גדול" הגיע בדרך כלשהי לספריית אוניברסיטת פוטסדאם הגרמנית. לפני כחמש שנים הצטרפה האוניברסיטה בפוטסדאם לספריות גרמניות נוספות, במסגרת פרויקט לאיתור דברי ערך שהנאצים בזזו במדינות אירופה במהלך מלחמת העולם השנייה. באתר המיוחד, הממומן בידי ממשלת גרמניה, ניתן למצוא את כל המידע שברשות הספריות על הספרים הגנובים.

"אל האתר הזה הגעתי במקרה, אגב חיפוש מידע באינטרנט על אחד מאבות המשפחה", סיפר דוד שור בן ה-52 לעיתון הארץ. "לפתע צץ על צג המחשב צילום עמוד שער של ספר, נושא חותמות של אבות המשפחה, אותן זיהיתי. ההפתעה הייתה רבה".

לאחר שדוד שור נתקל באותו אתר אינטרנט החליטו בני המשפחה לצאת לגרמניה במטרה להשיב את הספר האבוד. בדרך לגרמניה דוד ואביו עברו בספריה הלאומית בירושלים, בה שמור עותק נוסף של הספר השוקל שני קילוגרם. בספריה בפוטסדאם גילו השניים כי לשלל החותמות של בני המשפחה לדורותיהם התווספה כעת גם חותמת הספרייה. בטרם שבו עם הספר לישראל התירו האב ובנו לאוניברסיטה לסרוק את הספר, כדי שיוכל לשמש לעיון החוקרים והסטודנטים בעתיד.

עיריית מודיעין קיץ מודיעינ