(new)ויקטורי
בואו להשפיע

בואו להשפיע

לראשונה במודיעין תעניק העירייה, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, מענקים בסך 20 אלף שקל לפרוייקטים סביבתיים-חברתיים של תושבי העיר

עיריית מודיעין פרסמה השבוע קול קורא לתושבי העיר המעוניינים להציע הצעות לביצוע פרוייקטים שיסייעו בשמירה על הסביבה. המיזם החדש מתרחש במסגרת תכנית של המשרד להגנת הסביבה, המסייעת לרשויות המקומיות בפעילות לקידום חינוך סביבתי בקהילה. מבין ההצעות ייבחרו מספר פרוייקטים שיזכו למענק בסך 20 אלף שקל. בשלב זה עדיין לא ברור כמה פרוייקטים יזכו לתקצוב.

אחד מתנאי הסף להגשת הצעות דורש ממגישי ההצעה להיות קבוצת תושבים הפעילה בתחומי הסביבה בשנתיים האחרונות, שיכולה להציג פעילות זו. כמו כן, הצעת כל קבוצה נדרשת לשלב בין היבטים פיזיים-סביבתיים יחד עם כאלו חברתיים-קהילתיים. בנוסף כוללים הקריטריונים תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן (לפחות שלוש שנים), והתחייבות של חברי הקבוצה להפעיל את הפרויקט למשך שנה אחת לפחות.

הילה בן אליעזר, מחזיקת תיק איכות הסביבה במועצת העירייה, אמרה: "אנו כעירייה פועלים בכל ימות השינה במישורים שונים לעודד שמירה על הסביבה. בחינוך סביבתי בבתי הספר ובגני הילדים, בעידוד הפרדת פסולת במקור, בפיקוח סביבתי ועוד. החלטנו השנה להוסיף נדבך נוסף לשמירה הסביבתית, מתוך אמונה בקהילתיות ברוח ההתנדבות שכל כך מאפיינים את העיר שלנו. אני קוראת לתושבים לחבור יחד לפרוייקטים עירוניים שיהוו דוגמא לאהבה והוקרת תודה שלנו לטבע מחד, ואחריות סביבתית שנגזרת מכך מאידך".

לאחר בחינת ההצעות על ידי העירייה ובחירת התכניות הזוכות, הן יועברו למשרד להגנת הסביבה לצורך אישורו ויקבלו תמיכה כספית עבור הקמת תשתיות פיזיות, ליווי מקצועי ושירותים נדרשים לתכנון וביצוע הפעילות. מהעירייה נמסר שניתן להגיש הצעות למחלקת איכות ותכנון סביבתי למייל – yael_ms@modiin.muni.il עד לתאריך 28.2 בשעה 12:00. ניתן לקרוא את הקול קורא במלואו באתר העירייה.

 

(new)שלומי תבלינים 18.5.20