(newsדיור מוגן 10.7.19
אף יזם לא הגיש הצעה במכרז להקמת דיור מוגן משולב במסחר בשכונת מורשת

אף יזם לא הגיש הצעה במכרז להקמת דיור מוגן משולב במסחר בשכונת מורשת

גם לאחר הורדת המחיר הדרמטית עלויות הפיתוח כנראה הרתיעו את היזמים • האפשרויות מעכשיו: ניסיון לחץ נוסף על רמ"י להוריד את המחיר, או שינוי הייעוד של מגרש 402 למגורים ומסחר

הציפיות היו לביקוש גדול למגרש 402 בשכונת מורשת שעליו אמור לקם מתחם דיור מוגן שיכלול 300 יחידות דיור וגם ובעיקר קומת מסחר לא קטנה של חנויות ועסקים קטנים. אבל מציאות לחוץ ומחשבות לחוד: עם סגירת תיבת ההצעות של מכרזי רשות מקרקעי ישראל התברר, ולא בפעם הראשונה במודיעין, כי תיבת ההצעות ריקה ואף יזם לא הגיש הצעה לרכישת המגרש.

מגרש 402 נכלל במכרז מעניין מכיוון שהוא אחד משלושה מגרשים הנכללים באותו מכרז: אחד בראשון לציון, אחד ברמלה והשלישי במודיעין.

שלושת המגרשים מיועדים להקמת מתחמי דיור מוגן. המגרש במודיעין, הנמצא בטבורה של שכונת מורשת החדשה, משתרע על שטח של 8.7 דונם. מחיר המינימום שדרשה רשות מקרקעי ישראל עמד על 14.3 מיליון שקלים כאשר על פי שומת השמאי הממשלתי שווי המגרש הוא 31.5 מיליון שקלים.

למרות שמחיר המינימום הוצנח לפחות מחצי משווי המגרש, כנראה שהבעייה היתה במחירי פיתוח הקרקע הגבוהים שדרשה רשות מקרקעי ישראל: 31.3 מיליון שקלים לפיתוח כשהוצאות הפיתוח לכל דירה מתוך 300 הדירות מגיעה לסך של 111 אלף שקלים. המכרז שיקף למעשה נקודת פתיחה יקרה מאד ליזם של 47.6 מיליון שקלים (מחיר המינימום פלוס הוצאות הפיתוח) מה שהרתיע את היזמים שלא שוכנעו גם ע"י קבלת היתר לחנויות ובתי עסק.

ומה יהיה עכשיו? מנסיון עבר של מכרזים קודמים שאליהם לא ניגש אף יזם, יקרה אחד משניים: או שראש העירייה חיים ביבס ישכנע את רשות מקרקעי ישראל להפחית עוד במחירי המגרש, או שבסופו של דבר - וזו סבירות גבוהה לא פחות – רשות מקרקעי ישראל והעירייה ישנו את ייעוד המגרש מדיור מוגן למגורים רגילים או מסחר.

עיריית מודיעין קיץ מודיעינ