(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
פרס חינוך ארצי לגן "אמיר" במודיעין

פרס חינוך ארצי לגן "אמיר" במודיעין

הפרס יוענק לגן הממלכתי-דתי על היותו הגן המצטיין במחוז ירושלים לשנת הלימודים תשע"ט

משרד החינוך הודיע לאחרונה כי גן הילדים "אמיר" במודיעין יקבל את פרס החינוך הארצי על היותו הגן המצטיין במחוזי ירושלים לשנת תשע"ט. הגן משתייך לזרם הממלכתי-דתי.

על פי נימוקי הוועדה שבחנה את מוסדות החינוך המצטיינים, גן אמיר הגיע להישגים רבים בדגש על חינוך לערכים והישגים פדגוגיים. את הגן מנהלת הגננת איריס אלוני, יחד עם הסייעות אורית חורי ומיכל טויטו.

בשבוע שעבר הגיעו ראש עיריית מודיעין, חיים ביבס, וסגנו מויש לוי המחזיק את תיק החינוך, לביקור בגן ובירכו את הגננת, צוות הגן ואת הילדים על הזכייה בפרס. בביקור אמר ביבס: "הגן מוביל יחד עם מערכת חינוך מצוינת שאנו משקיעים בה רבות על מנת שלילדים יהיה את החינוך הערכי והלימודי הטוב ביותר שאפשר לקבל".

אלוני סיפרה לאורחים על תכניות הלימוד שלה ושל צוות הגן ועל שיתופי הפעולה המיוחדים עם הורי הגן עוד הוסיפה כי: "צוות גן אמיר שמח וגאה על קבלת פרס החינוך הארצי ומודה על הזכות שניתנה לו להיות גורם משפיע ושותף בחינוך ילדי העיר".

עיריית מודיעין קיץ מודיעינ