(new)ויקטורי
לידיעת הטסים לחו"ל

לידיעת הטסים לחו"ל

עיריית מודיעין תאסור חנייה בחניונים הסמוכים לתחנות הרכבת בשעות הלילה, בניסיון למנוע מבעלי רכבים להשתמש בחניוני העיר במהלך שהותם בחו"ל

עיריית מודיעין ממשיכה במגמת השינויים במדיניות החנייה בעיר, כאשר השבוע הודיעה כי תאסר החנייה בלילות בשלושה חניונים: חניון הרכבת בסמוך לתחנת "פאתי מודיעין", חניון הרכבת מול הקניון והחניון בעמק זבולון (מול קפית).

המדיניות החדשה תכנס לתוקף ב-5 לאפריל והחנייה תיאסר בין השעות 01:00-05:00. הקנס לרכב שיימצא חונה בחניונים בשעות הנ"ל יעמוד על 100 שקל.

המהלך החדש יצא לפועל בניסיון לפתור את מצוקת החנייה באזורים אלו, הנגרמת בין השאר כתוצאה מבעלי רכבים רבים המחנים את הרכב בחניון ונוסעים ברכבת לנתב"ג בדרכם לחו"ל.

במקביל, בימים אלה החלה עיריית מודיעין באכיפת מדיניות חנייה חדשה במגרש החנייה הסמוך לבניין העירייה. כזכור, החל מתחילת החודש החנייה במגרש זה, כמו גם במגרשי החנייה של פארק ענבה (הדרומי והצפוני), היא בחינם לתושבי העיר בעלי תו חנייה ובתשלום לאלו שאינם מחזיקים בתו זה. הסדר זה מצטרף כאמור להסדרי החנייה הקיימים בחניונים העירוניים הסמוכים לפארק ענבה – חניון פארק ענבה הנמצא מדרום לפארק ובו החנייה ללא תשלום עבור תושבי העיר להם יש תו חנייה מודבק על שמשת הרכב שלהם, והחניון הצפוני בקצה שדרות עמק זבולון מול מתחם המסעדות "קפית" ו"ענבה" אשר בו החניה אסורה לכל באי החניון (כולל בעלי תו חניה עירוני) בימים ראשון עד חמישי מהשעה 07:00 עד 09:00. במשך שאר שעות היום החנייה היא ללא תשלום עבור תושבי העיר להם יש תו חנייה מודבק על שמשת הרכב.

עוד החלה העירייה באכיפה בכל הקשור לעבירות חניה בניגוד לסימון בכל החניונים הציבוריים,  ובהם החניון מול היכל התרבות, חניון העירייה ברחוב דם המכבים, החניונים הסמוכים לפארק ענבה וגם בכבישים ברחבי העיר.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20