(new)ויקטורי
סכנה בארוחת הצהריים

סכנה בארוחת הצהריים

פועל שנחנק מסנדוויץ' הובהל ל"טרם", שם ניסו הרופאים לחלץ את התקיעה באמצעות שיטת "היימליך" • שלוש הפעמים הראשונות נכשלו – עד שהאחרונה הצליחה

אנחנו רגילים כבר לצערנו לשמוע על פועלי בניין שנהרגים מנפילות מגובה או נמחצים תחת משא כבד שנופל עליהם, אבל השבוע ניצלו חייו של פועל בניין במודיעין שלא מעד מפיגום אלא נחנק מלחם בעת שאכל את ארוחת הצהריים שלו באתר הבנייה.

המקרה אירע בתחילת השבוע כאשר הפועל, צעיר בן 23 שישב עם חבריו באתר הבניה במע"ר, אכל את ארוחת הצהריים. לפתע כנראה מפרוסת לחם שנתקעה בגרונו החל הצעיר להיחנק ובתוך זמן קצר איבד את הכרתו.

חבריו הפועלים מיהרו לשאת אותו לרכב ודהרו לסניף "טרם" הסמוך שבמרכז העיר. בחדר המיון אליו הוכנס הפועל במהירות זינקו רופאים שהיו בתורנות במקום. בדיקה ראשונית העלתה כי האיש איננו נושם ובדיקה נוספת העלתה כי אוויר לא חודר לריאותיו של הצעיר, למרות שהם לא זיהו שום גוף זר בפיו.

המסקנה היתה שיש משהו שחוסם את האוויר עמוק בתוך גרונו של האיש. הרופאים החלו לבצע תרגילי לחיצה הידועים כ"תרגיל היימליך" שבו לוחצים על בטנו של הנחנק ומהלחץ נפלט בדרך כלל הגוף שחוסם את גרונו. הרופאים ביצעו "היימליך" ראשון אלא שהחסימה נותרה. גם "היימליך" שני לא עזר ושלישי נכשל אף הוא. רק בתרגיל הלחיצה הרביעי נפלטה פרוסת לחם מגרונו של האיש. לאחר שהאיש התאושש וחזר להכרתו השאירו אותו הרופאים להשגחה בטרם עד להתאוששותו הסופית.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20