(new)דיור מוגן 6.2.20
שלבים מרכזיים בביצוע עבודות עפר

שלבים מרכזיים בביצוע עבודות עפר

הדגשים העיקריים של עבודות אלה הם אופטימיזציה כלכלית של מרחק הגרירה והדחיפה של כמויות העפר הגדולות, תכנון גאוטכני מוקפד ומעל לכל בטיחות ללא פשרות

עבודות עפר הן חלק בלתי נפרד מפרויקטים רבים בתחום התשתיות והבנייה. העבודות ההנדסיות שמהותן העברת אדמה, סלעים, עפר ועוד מרכיבים, והכנת תא שטח מסוים להמשך עבודות, מאפשרות סלילת כבישים, הקמת מבנים, הנחת מסילות רכבת, חפירת תעלות וגם מילוי מטרות צבאיות. הדגשים העיקריים של עבודות אלה הם אופטימיזציה כלכלית של מרחק הגרירה והדחיפה של כמויות העפר הגדולות, תכנון גאוטכני מוקפד ומעל לכל בטיחות ללא פשרות. לצורך ביצוע עבודות עפר ופיתוח נעשה שימוש בצמ"ה (ציוד מכני הנדסי) ובפרט מחפרים, דחפורים, מגרדות ומשאיות. כמו כן נשענות עבודות אלה על בקיאות מקצועית וניסיון רחב היקף.

שלב א': בדיקת השטח

השלב הראשון הוא בדיקה יסודית ומדוקדקת של תא השטח שבו מתוכנן להתממש הפרויקט.

הבדיקה כוללת אנליזה של הקרקע, כאמור על בסיס ידע גאוטכני נרחב, וכן סקירה מפורטת של כל הפריטים הקיימים בשטח הפרויקט ובסביבתו - תשתיות (למשל צינורות ביוב או קווי חשמל), מבנים, פסולת, מכשולים טבעיים (עצים וכו'). מטרת הבדיקה היא לוודא שאכן ניתן לבצע את עבודות העפר ואת הפרויקט כולו במקום המיועד ולהוות בסיס לשלב הבא, התכנון.

שלב ב': תכנון

בשלב השני מבוצע תכנון קפדני שכן הכלל סוף מעשה במחשבה תחילה, שנכון כמעט בכל מקרה, רלוונטי במיוחד לעבודות מורכבות כמו פינוי עפר והכנת שטח לסלילת כביש, הקמת מבנה, בניית גשר וכו'.

התכנון מבוסס על כל האינפורמציה שנאספה בשלב הקודם, ולוקח בחשבון הן את הפן הכלכלי, הן את מגבלות הזמן (שהרי לכל פרויקט יש דדליין), הן את כמויות העפר שיש לפנות לצורך המשך העבודות והן את נושא הבטיחות בכל שלב בהמשך הדרך.

שלב ג': הבאת הכלים לשטח

לאחר השלמת התכנון וכשכבר ידועות כמויות העפר הרלוונטיות וכן כלל המכשולים בשטח, ניתן להביא אליו את הכלים הכבדים שנמצאו כדרושים לצורך השלמת עבודות העפר והפיתוח.

בכל פרויקט מגיעים לשטח העבודות כלים אחרים אבל ככלל תמצאו בו את הדחפור, הכלי העוצמתי ביותר שמשמש להזזת כמויות עפר גדולות וכן ליישור שטח, את המחפרון שגם הוא מעביר עפר מנקודה לנקודה ביעילות גבוהה, את המפלסת, לעתים גם המגרדת ומשאיות שיוכלו לפנות את העפר מהשטח.

שלב ד': פינוי השטח

השלב הרביעי ובעצם הראשון שבו מתחיל להשתנות תוואי השטח הנבחר הוא פינוי העפר המיותר. שלב זה מתבצע על בסיס אופטימיזציה של עלות הפינוי ותוך הקפדה על העברת העפר למקומות שמיועדים לכך.

שלב ה': יישור הקרקע

יישור הקרקע והידוקה הוא השלב האחרון של עבודות העפר והפיתוח. הצמ"ה שמיועד לכך הוא כאמור בולדוזרים ומפלסות, ולעתים ישנם עוד כלים שלוקחים חלק בהשלמת הכנת השטח לטובת המשך הפרויקט. זהו שלב שחובה לבצע בתשומת לב מרבית כדי לא לעכב את העבודות הבאות עד להשלמת הפרויקט.

באופן טבעי, ניתן להרחיב ולהתעמק עוד אודות עבודות עפר והדגשים החשובים במסגרתן - למידע נוסף בנושא לחצו כאן.

(new)עידן הפרזול 13.1.20