(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
סולאראדג' טכנולוגיות תגיע למודיעין בתוך שבועיים

סולאראדג' טכנולוגיות תגיע למודיעין בתוך שבועיים

החברה מפתחת ומייצרת פתרונות למיצוי אנרגיה בהתקנים סולאריים • תתמקם במבנה שעל מגרש 61 ברחוב צלע ההר ותשלם לבעליו – חברת מגה אור - כ-4.2 מיליון שקל בשנה • תוקף החוזה ל-15 שנה

חברת מגה אור ממשיכה לבסס את אחיזתה במודיעין, עם דיווח על עסקת השכרה של מבנה שבבעלותה לחברת סולאראדג' טכנולוגיות שתגיע למודיעין בחודש הבא.

העסקה מתייחסת למגרש 61 שברחוב צלע ההר בפארק הטכנולוגי. המגרש הוא אחד משורת מגרשים שבהם זכתה החברה במכרזי מינהל מקרקעי ישראל לפני כשנתיים והיא הקימה עליו מבנה שיועד מלכתחילה להשכרה כנדל"ן מניב.

מהדיווח שהעבירה החברה ביום שלישי לבורסה עולה כי המבנה הוא בן מפלס אחד והושכר בשלמותו לסולאראדג' טכנולוגיות. שטחו הבנוי של המבנה הוא 7,880 מ"ר אולם בתוספת של שטחים משותפים תשלם סולאראדג' שכר דירה עבור שטח גדול יותר של 8,668 מ"ר. ההכנסה החודשית הצפויה לחברת מגה אור היא 351 אלף שקל לחודש ושנתית בסך 4.2 מיליון שקל.

מחיר השכירות יעמוד על 40.5 שקל לכל מ"ר ותקופת השכירות הראשונה תהיה 63 חודשים כלומר חמש שנים ושלושה חודשים כאשר קיימת אופציה להאריך את תקופת השכירות בעוד שתי תקופות בנות חמש שנים כל אחת. זוהי עסקה מתמשכת שתתפרש על פני 15 שנים ושלושה חודשים וצפויה להניב למגה אור הכנסות בהיקף כולל של כ-65 מיליון שקל.

בתקופת הארכת החוזה ישלם השוכר תוספת של 8% מעבר למחיר שנקבע לתקופת השכירות הנוכחית ולשכר הדירה יתווספו גם הפרשי הצמדה. מגה אור התחייבה למסור לשוכר את המבנה עד ה-15 לאפריל השנה כלומר בתוך כשבועיים.

סולאראדג' טכנולוגיות נחשבת לחברה מובילה בעולם בטכנולוגית מיצוי ההספק הפוטו-וולטאי ובמערכות ניטור ובקרת ביצועים. הפיתרון שהחברה מציעה מאפשר הפקה של עד 25% יותר אנרגיה בהתקנות ביתיות, על גגות מבנים חקלאיים ותעשייתיים ובשדות סולאריים, ולהחזר מהיר יותר של ההשקעה. המערכת של חברת סולאראדג' כוללת שלושה מרכיבים עיקריים: יחידת מיצוי הספק, ממיר מתח ייחודי בעל נצילות מעולה ותוכנת ניטור ובקרת ביצועים ברמת הקולט הבודד, טור קולטים והמערכת בכללותה.

סולאראדג' היא חברה ישראלית המחזיקה ב-70% משוק יחידות מיצוי ההספק בעולם. לחברה נוכחות בישראל, ארה"ב, גרמניה, איטליה, צרפת, יפן וסין והיא מעסיקה מעל 180 עובדים. עוד כ-250 עובדים מועסקים בקו הייצור של מוצרי החברה במגדל העמק. עד כה הותקנו מערכות של החברה בלמעלה משלושים מדינות בהספק ייצור כולל של מעל 230 מגה וואט.

(new)עידן הפרזול 13.1.20