(new)ויקטורי
אמת כאופציה

אמת כאופציה

אנחנו רואים ומקשיבים לנבחרי הציבור שלנו, ולא רק לפני בחירות, ואיננו מאמינים לרובם המכריע. הם יודעים ואנחנו יודעים שהם משקרים

תקנו אותי אם אני טועה: אני צרכן חדשות כמעט אובססיבי מכל מקורות המידע האפשריים, כי מאוד אכפת לי ממה שקורה אצלנו ובמיוחד שבועות ספורים לפני מועד הבחירות. הרושם הוא שכולם משקרים לכולם, ואין הכוונה רק לתחום הפוליטי.

אמירת אמת הפכה להיות יוצאת דופן וגובלת כמעט בעבירה על החוק. אמירת אמת כברירת מחדל. התחושה בכל מגע ואינטראקציה היא שלא אומרים לך את האמת. שמנסים לסבן, לקמבן, להוליך שולל ושאתה כל הזמן צריך להיות בהיכון ולהזהיר את היקרים לך מפני הג'ונגל בחוץ.

אפשר היה לייצר עשרות פצצות אטום מהאנרגיה שאנחנו משקיעים בניסיון להימנע מכך שיעבדו עלינו. אף אחד לא יוצא נקי מהאווירה הזאת. כנראה שכולנו חוטאים בתרומה לה וזה הפך לדפוס התנהגות לאומי לפיו עדיף למות והעיקר לא לצאת פראייר.

ביקרתי לאחרונה בארץ מערבית והתקנאתי בנינוחות שראיתי על פניהם של תושביה. הם לא חוששים שמישהו יחתוך אותם בכביש, אין להם פחד שבמסעדה ידפקו אותם במחיר, בעודף או בטריות המוצרים שמגישים להם לצלחת. גם כאשר שכחתי משהו בעל ערך באחד מבתי המסחר המוכר בחנות רץ כ-200 מטרים כדי לאתר אותי ולהחזיר לי את מה ששכחתי.

אנחנו רואים ומקשיבים לנבחרי הציבור שלנו ולא רק לפני בחירות ואיננו מאמינים לרובם המכריע. הם יודעים ואנחנו יודעים שהם משקרים ושיום אחרי הבחירות ההבטחות שלהם יהיו כלא היו ושהם לא מתכוונים לממש אחוזון ממה שהם מבטיחים. מן משחק כזה שבסופו אנחנו תמיד מפסידים ומתפלאים כיצד הצליחו לעבוד עלינו פעם נוספת.

אווירת השקר ואי אמירת אמת הפכה בשנים האחרונות לדפוס התנהגות חוצה דת, גזע ומין הכולל בתוכו גם את כל מערכות השלטון והפירמות המנסות למכור לנו מוצרים פגומים תוך אמירת חצאי אמיתות הגרועים משקר. אנחנו גם לא מאמינים לעמודי התווך של החברה שלנו כמו למשל, משטרה, פרקליטות ובתי משפט. כבר היינו עדים במערכות אלה לקומבינות מקפיאות דם ושאלוהים ישמור.

ואם בפורים עסקינן, הלוואי ונצליח להסיר מעלינו את מסכות השקר ונחזיר את האמון איש ברעהו.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21