(new)ויקטורי
עוברים לדיגיטל

עוברים לדיגיטל

פרויקט חדש שאימצה עיריית מודיעין יאפשר לתושבים לקבוע פגישה באגפי העירייה השונים באמצעות האינטרנט, ולנציגי האגפים להיערך בהתאם 

עיריית מודיעין תחל בקרוב ביישום פרויקט "תורים דיגיטליים", שיאפשר לתושבי העיר לקבוע תורים באמצעות האינטרנט לפגישות באגפי העירייה השונים – הנדסה, חינוך, ווטרינר עירוני ומחלקת הגביה.

המהלך לשיפור השירות לתושב נבחר על ידי עיריית מודיעין במסגרת התכנית הארצית "מובילים דיגיטליים", הפועל ביוזמת המשרד לשיוויון חברתי, ג'וינט ישראל ומכון אלכ"א למנהיגות וממשל.

בתכנית, שעיקרה הכשרת בעלי תפקידים בכירים ברשויות המקומיות לקידום הדיגיטציה ברשויות, השתתפו מנכ"ל העירייה, יורם כרמון ומנכ"ל מנהלת אופק האחראית על מודל "עיר חכמה", רון ברזני. הפרויקט ממומן על ידי משרד הפנים ו"ישראל דיגיטלית" בעלות של 200 אלף שקל.

כאמור, בחרה העירייה לבצע את פרויקט "תורים דיגיטליים" כאשר התושב קובע תור מראש ונציגי העירייה יוכלו להיערך בהתאם עם החומר הנדרש לקראת הפגישה שנקבעה. בנוסף, תוצב מדיה דיגיטלית בבניין העירייה לטובת תושבים שלא הזמינו תור מראש. כעת, לאחר שאופיין הפרויקט עם אגף המחשוב בעירייה ולאחר בחינת הצרכים ואפיונם על ידי האגפים השונים, תפרסם מנהלת אופק בשבועות הקרובים מכרז לחברות שיוציאו לפועל את הפרויקט.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21