(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
תיכון יחד - אחד מ-12 המובילים בתוכנית "תקווה ישראלית לחינוך"

תיכון יחד - אחד מ-12 המובילים בתוכנית "תקווה ישראלית לחינוך"

המנהל שגיב אלבז הגיע השבוע לבית הנשיא שהגה את התוכנית, ובירך על זכיית ארבעת המוסדות שזכו באות הנשיא על עשייתם בחינוך לשותפות

שגיב אלבז, מנהל בית הספר התיכון יחד ממודיעין, התייצב השבוע בבית נשיא המדינה בירושלים לרגל הענקת אות הנשיא ל"תקווה ישראלית בחינוך". תיכון יחד היה אחד מ-12 מוסדות החינוך בארץ שהגיעו לשלב הגמר של התכנית.

כ-150 בתי ספר הגישו השנה את מועמדותם, מתוכם ארבעה בתי ספר זכו באות הנשיא: תיכון "אורט אחווה גלבוע", בית הספר "אל מוסתקבל" באבו תלול, בית הספר למדעים וטכנולוגיה על שם ויצמן בעכו ובית הספר "מצפה" באר שבע, שזכה באות "סולל הדרך".

זו השנה הרביעית שבה מוענק האות לבתי ספר מצטיינים בעשייתם בתחום החינוך לשותפות. "תקווה ישראלית" היא תוכנית הדגל של נשיא המדינה לחיזוק הממלכתיות ולביסוס השותפות בין המגזרים השונים. "תקווה ישראלית" בחינוך, בהובלת בית הנשיא ובשותפות עם משרד החינוך ופורום לאוטמן, מבקשת ליצור תשתית משותפת לזרמי החינוך הנפרדים: ממלכתי, ממלכתי-דתי, ערבי וחרדי; ולקדם היכרות ופעולה משותפת בין צוותי חינוך ותלמידים מארבעת הזרמים.

אלבז כתב השבוע: "כבוד ותקווה לתיכון יחד מודיעין. בין כל חדשות היום, בית הספר שלנו זכה היום בהערכה רבה בבית הנשיא: אחד מ-12 בתי הספר שהגיעו לגמר ׳אות לתקווה ישראלית בחינוך׳ (מתוך מאות מועמדים). בית הנשיא העריך את בית הספר על עשייתו למען קירוב השבטים בישראל. זה הזמן לומר תודה רבה לכלל הצוות, הקהילה והתלמידים השותפים להפיכת יחד למקום הנפלא שהוא. זכות להיות ביחד. בתפילה לימים טובים ושקטים".

(new)מאוחדת באנר 2