(new)ויקטורי
תנובה תקים מרכז לוגיסטי במודיעין

תנובה תקים מרכז לוגיסטי במודיעין

העיתון גלובס פרסם כי דירקטוריון החברה אישר את תכנית ההשקעות שבמסגרתה יוקם המרכז החדש

חברת תנובה תקים מרכז לוגיסטי חדש במודיעין, כך פרסם השבוע העיתון גלובס. על פי ידיעה דירקטוריון החברה, הנמצאת בשליטת חברה סינית, אישר את תכנית ההשקעות לשנה הקרובה שבמסגרתה גם הקמת המרכז החדש.

המרכז הלוגיסטי שתקים תנובה יהיה חלק ממערך הלוגיסטיקה של החברה, הקשור למוצרים של תנובה דוגמת מאמא עוף, מעדנות וסנפרוסט. הקמת המרכז הלוגיסטי החדש כבר אושרה בידי דירקטוריון החברה לפני כשלוש שנים, אולם מאז נדחתה הוצאת התכנית לפועל.

לוח הזמנים הצפוי להקמת המרכז החדש, כמו גם מיקומו במודיעין, טרם פורסם. 

(new)שלומי תבלינים 18.5.20