(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
בידיים שלנו

בידיים שלנו

אם כך מתנהל השיח בין בכירי המנהיגים שלנו אז מה הפלא שהשיח במרחב הציבורי שלנו נעשה אלים יותר ויותר

בשבוע הבא בזמן הזה נהיה, תודה לאל, אחרי אחת ממערכות הבחירות המבזות ביותר שהייתה לנו אי פעם. מערכת בחירות נמוכה, אישית, פוגענית, שיקרית, מושחתת, אלימה מילולית וחוצת קווים אדומים.

שמעתי וראיתי בעיקר קמפיינים לגופו של מועמד ופחות הייתי חשוף לרעיון ולאידיאולוגיה. השיח היה חלול ומבזה. אזרחים רבים נעלבו ממה שקרה כאן בחודשים האחרונים. כמעט מדי יום נשבר השיא של עד כמה נמוך אפשר לרדת. המועמדים הסירו כפפות וחבטו איש ברעהו ללא רחם כאילו השלטון הוא חזות הכל.

וטרם נאמרה המילה האחרונה. אין ספק שהימים האחרונים עד פתיחת הקלפיות יהיו הבוטים ביותר שכן מטולטלת הסקרים מעבירה על דעתם את ראשי הליכוד וכחול-לבן. פעם למעלה ופעם למטה. בבוקר גנץ בראש וכעבור שעתיים ביבי מוביל. והעם רואה את המראות ושומע את הקולות ובעיקר מתבייש שכך מתנהל הדיאלוג הדמוקרטי בין אלה המבקשים להוביל את המדינה למחוזות טובים יותר.

ואם כך מתנהל השיח בין בכירי המנהיגים שלנו אז מה הפלא שהשיח במרחב הציבורי שלנו נעשה אלים יותר ויותר עד כדי: "איש את רעהו חיים בלעו..." אזרחים מן השורה מקישים מ"רוח המפקד" כיצד עליהם לנהוג בכבישים, במגרשי החניה ובחופי הרחצה. האלימות והשיח האלים הפכו בשנים האחרונות לדפוס התנהגות של החברה שלנו וזה פיגוע אסטרטגי-לאומי.

אנחנו זקוקים למנהיגות אחרת ורוח שונה שתנשב במקומותינו כמו אוויר לנשימה. אסור שמה שהיה הוא שיהיה. זה זמן למהפך. למשהו אחר. שפוי ותרבותי יותר. אי אפשר ואסור לנו להמשיך במורד אל עברי פי פחת. לא אלמן ישראל ולכל מי שחושב שבלעדיו אי אפשר או אין בלתו הוא מוזמן לבתי הקברות, לצפות באלה שחשבו שאין להם מחליף.

עם ישראל חי. יש לנו היכולת והפוטנציאל לקיים כאן מציאות אחרת. טובה ונקייה יותר. יש בקרבנו רבים וטובים הראויים להנהגה ושכוונותיהם טובות. יש להם היכולת לתפוס פיקוד ולהוביל אותנו למחוזות טובים יותר למען הדורות הבאים. זה בידיים שלנו!

 

 

(new)מאוחדת באנר 2