(new)ויקטורי
"דונה" קיבלה היתרי בנייה לפרוייקט הגדול שהיא מקימה בשכונת מורשת

"דונה" קיבלה היתרי בנייה לפרוייקט הגדול שהיא מקימה בשכונת מורשת

רואים את האור בקצה המנהרה: החל שלב מתן היתרי הבנייה לשכונת מורשת כשהוועדה המקומית לתיכנון ובנייה אישרה (עם כמה חריגות נדיבות) לחברה להקים שמונה בנייני מגורים חדשים • הבונוס: הגדלת מרפסות שיבלטו החוצה, תוספת קומה לא מדורגת ועוד

חברת הבנייה הירושלמית "דונה", שמעתיקה את מרכז פעילותה למודיעין ומעורבת בכמה פרוייקטים גדולים בעיר כולל במע"ר החדש וגם בשכונת מורשת, עלתה שלב כשקיבלה לאחרונה היתר בנייה מהוועדה המקומית לתיכנון ובנייה של העירייה למתחם גדול שהיא מקימה בשכונת מורשת.

דונה היתה החברה הראשונה שעלתה על הקרקע במורשת והראשונה לקבל היתר בנייה לשלב עבודות העפר והתשתית של הפרוייקט הגדול שהיא מקימה שכולל שמונה בניינים ובהם עשרות יחידות דיור.

מדובר בפרוייקט הנמצא בשלושה מגרשים (318, 319 ו-)230 שבהם זכתה החברה במכרז של רשות מקרקעי ישראל ועליהם היא מקימה את המתחם.

מה מעניין הוא שכבר בלב בקשת היתרי הבנייה ביקשה דונה לקבל הקלות ו"צ'ופרים" חלקם נבעו מהשינויים בתב"ע שאושרו בשנה האחרונה ושמאפשרים להרחיב ולהגדיל דירות ברחבי העיר, וחלקם מכך שהחברה מבקשת לנצל זכויות בנייה קיימות, אם כי היא מבקשת בחלק מהבניינים לחרוג מהתוכנית המקורית.

כך למשל אושרו לדונה להבליט את כל המרפסות בפרוייקט החוצה עד להגדלת שטח המרפסות ב-40%, שמשמעותה תוספת שטח מרפסת נדיב לכל דירה. לחברה גם אושר להקטין את שטח הלובי בבניינים שנמצא בגובה רב, עד למגבלה של 25 מ"ר בלבד. לובי גבוה שגובהו עשוי להגיע לארבעה וחמישה מטרים מייקר מאד את עלויות הבנייה ונוגס משטח הדירות. הקטנת הלובי גם היא מהווה גורם מהותי.

הטבה נוספת שהוועדה אישרה היא לגבי קומות הגג העליונות. בתוכנית המקורית אושרה לדונה קומת גג מדורגת אחורנית - כלומר חלק מהקומה לא ייראה לעין. בבקשה להיתר שאושרה בועדה קיבלה דונה אפשרות שרק חלק מקומת הגג בבניינים תהיה מדורגת אחורנית ובכך יוגדלו שטחי הדירות.

ועוד אישור שניתן לחברת בנייה: חברת גיא ודורון שבנתה את מוריה סנטר המרכז המסחרי החדש בשכונת מוריה ביקשה וקיבלה מהוועדה לתיכנון ובנייה היתר לקרות חצר שבקומה התחתונה במרכז בגג ששטחו 250 מ"ר.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20